Xin xác nhận tình trang nhà đất không tranh chấp để chuyển hô khẩu phải làm sao?

Tôi mua đất do cơ quan (thuộc Bộ công an) cấp (có thu tiền) cho chủ cũ là người của cơ quan. Nguồn gốc đất trước khi cấp là do cơ quan đứng ra mua lại của xã (hoặc của cá nhân, tôi không rõ lắm), cơ quan có quyết định cho những người được mua trên cơ sở xét duyệt và có giấy của Phòng quản trị giao cho từng cá nhân để làm nhà ở, thời điểm 6/1993 trên cơ sở quyết định và sơ đồ chia lô của cơ quan (mỗi lô từ 40 - 60 m2). Giấy tờ chuyển nhượng đất cho tôi là năm 2002. Tôi đã làm hồ sơ gồm sơ đồ thửa đất do công ty địa chính TP lập và các bản kê khai (cùng tất cả mọi người trong khu vực, khoảng 100 hộ) và nộp cho phường để xin giấy chứng nhận QSDD. Gia đình tôi đã đăng kí tạm trú tại nơi ở hiện nay từ năm 2004.

Tổ dân phố đã xác nhận đất không có tranh chấp. Đất không thuộc khu vực quy hoạch. Phường không xác nhận vào đơn xin cư trú và nêu lí do: đất nông nghiệp và chưa làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng. Luật cư trú không nêu rõ nơi ở không có tranh chấp là loại đất như thế nào.

Như vậy, hộ khẩu của tôi hiện đang... treo lơ lửng do nhà cũ tôi đã nhượng cho người khác. Nay muốn nhập vợ con (hộ khẩu ở tỉnh khác) về coi như... tắc.

Nếu có ý kiến gì hay, xin được các luật sư và thành viên của TVPL trợ giúp.

Cám ơn nhiều!
 |  Xem: 3.157  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 08/04/2009 - 16:49  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Căn cứ khoản 1 Điều 5 Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú, thì một trong những giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của công dân để đăng ký thường trú là Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về nhà ở, đất ở không có tranh chấp quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở, nếu nhà, đất đó không có một trong các giấy tờ như: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; Giấy tờ về quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai; Giấy phép xây dựng, Hợp đồng mua bán nhà ở hoặc giấy tờ về hoá giá thanh lý nhà ở thuộc sở hữu nhà n­ước; Hợp đồng mua nhà ở hoặc giấy tờ chứng minh việc đã bàn giao nhà ở, đã nhận nhà ở của doanh nghiệp có chức năng kinh doanh nhà ở đầu tư­ xây dựng để bán; Giấy tờ về mua, bán, tặng, cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở có công chứng hoặc chứng thực của UBND cấp xã; Giấy tờ về giao tặng nhà tình nghĩa, nhà tình th­ương, nhà đại đoàn kết, cấp nhà ở, đất ở cho cá nhân, hộ gia đình di dân theo kế hoạch của Nhà n­ước hoặc các đối tượng khác; Giấy tờ của Toà án hoặc cơ quan hành chính nhà n­ước có thẩm quyền giải quyết cho đ­ược sở hữu nhà ở đã có hiệu lực pháp luật.
Bên cạnh đó, tại điểm d khoản 1 Điều 5 Nghị định này cũng quy định một trong các loại giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp để đăng ký th­ường trú là Giấy tờ của cơ quan, tổ chức do thủ trư­ởng cơ quan, tổ chức ký tên, đóng dấu chứng minh về việc đ­ược cấp, sử dụng nhà ở, chuyển nh­ượng nhà ở, có nhà ở tạo lập trên đất do cơ quan, tổ chức giao đất để làm nhà ở (đối với nhà ở, đất thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức) hoặc xác nhận của UBND cấp xã là nhà ở đó không có tranh chấp về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng.
Và theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định này thì: không đăng ký th­ường trú khi công dân chuyển đến chỗ ở mới, thuộc một trong các tr­ường hợp sau đây:
- Chỗ ở nằm trong địa điểm cấm, khu vực cấm xây dựng hoặc lấn chiếm mốc giới bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử, văn hóa đã đ­ược xếp hạng;
- Chỗ ở mà toàn bộ diện tích nhà ở nằm trên đất lấn chiếm trái phép;
- Chỗ ở đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà n­ước có thẩm quyền và chỗ ở là nhà ở mà một phần hoặc toàn bộ diện tích đang có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu, sử dụng nh­ưng ch­ưa đ­ược giải quyết theo quy định của pháp luật (trừ trư­ờng hợp những ng­ười có quan hệ là ông, bà nội, ngoại, cha, mẹ, vợ, chồng, con chuyển đến ở với nhau);
- Chỗ ở bị kê biên, tịch thu để thi hành án, trư­ng mua theo quyết định của cơ quan nhà nư­ớc có thẩm quyền;
- Chỗ ở là nhà ở đã có quyết định phá dỡ của cơ quan nhà n­ước có thẩm quyền.
Do đó, khi người có nhu cầu đăng ký hộ khẩu thường trú mà thuộc trường hợp cần phải có giấy tờ xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn để chứng minh chỗ ở hợp pháp, thì các nội dung mà UBND xã, phường, thị trấn xác nhận về chỗ ở là xác nhận: tình trạng tranh chấp, tình trạng sử dụng (ổn định), tình trạng lấn chiếm và tình trạng quy hoạch, chứ không phải là xác nhận về loại đất hay mục đích sử dụng đất.
Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật về đất đai, bạn phải làm thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở cho phù hợp với hiện trạng sử dụng đất.
Ngày gửi: 08/04/2009 - 16:50
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(3 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(3 lượt cảm ơn)
Quảng cáo