Mất giấy khai sinh, làm sao đăng ký lại?

Tôi sinh năm 1965 tại Chợ Lớn (quận 6, TP.HCM ngày nay), hiện tôi có nhu cầu sử dụng Giấy khai sinh để khai di sản thừa kế. Tuy nhiên, khi kiểm tra lại hồ sơ cá nhân thì bản chính và bản sao Giấy khai sinh của tôi đều không còn. Tôi có đến UBND phường, UBND quận và cả Sở Tư pháp để trích lục nhưng cũng không được. Vậy tôi muốn đăng ký lại khai sinh thì có được không?
 |  Xem: 1.750  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 26/08/2009 - 14:40  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

- Điều 46, Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27.12.2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch có quy định: "Việc sinh đã được đăng ký, nhưng Sổ bộ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, thì được đăng ký lại".

Trường hợp của anh, nếu đã mất hoàn toàn bản chính, bản sao và đã trích lục tại nơi đăng ký khai sinh trước đây mà vẫn không có, thì anh có quyền đăng ký lại việc sinh, tại UBND cấp phường, xã nơi cư trú hiện nay.

Điều 48 nghị định này có nói rõ: Trường hợp đăng ký lại việc sinh cho người không có bản sao giấy khai sinh đã cấp trước đây, nhưng đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân như: sổ hộ khẩu, giấy CMND, học bạ, bằng tốt nghiệp, lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, mà trong hồ sơ giấy tờ đó đã có sự thống nhất về họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán, thì đăng ký theo đúng nội dung đó.

Như vậy, để có căn cứ cho cơ quan hộ tịch ghi đầy đủ nội dung trong Giấy khai sinh thì anh phải xuất trình các loại giấy tờ nói trên, tinh thần "có tới đâu, trình tới đó", càng đầy đủ càng tốt.
Ngày gửi: 26/08/2009 - 14:40
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo