Xin cho tôi biết thủ tục hành chính để thành lập cơ sở sản xuất gạch không nung, xin cảm ơn!

Xin cho tôi biết thêm tôi cần phải đóng các khoản thuế nào?
 |  Xem: 809  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 07/09/2009 - 14:29  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Là công ty tư nhân (do vốn của cá nhân bỏ ra?) nhưng theo loại hình nào và do bao nhiêu cá nhân cùng thành lập?
Đối với hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
Trường hợp chỉ mua bán, thì doanh nghiệp hoạt động cần có Giấy chứng nhập vệ sinh an toàn thực phẩm, nhân sự kinh doanh và địa điểm kinh doanh.
Trường hợp DN sản xuất, xuất nhập khẩu và thực hiện mua bán, ngoài những điều kiện trên, DN cần bảo đảm các quy định về công bố chất lượng, điều kiện đối với địa điểm sản xuất...
Để hiểu thêm đối với ngành nghề hoạt động, anh/chị có thể tham khảo Luật Doanh nghiệp, nghị định 88/2006/NĐ-CP, thông tư số 03/2006/TT-BKH về tổ chức và đăng ký kinh doanh. Đối với ngành nghề kinh doanh, anh/chị có thể tham khảo Pháp lệnh an toàn vệ sinh thực phẩm, Nghị định 163/2004/NĐ-CP; Quyết định số 11/2006/QĐ-BYT ngày 09/03/2006 của Bộ Y tế ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao; Quyết định số 43/2005/QĐ-BYT ngày 20/12/2005 của Bộ Y tế ban hành "Quy định yêu cầu kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm" và một số văn bản khác.
Để biết được cụ thể, anh/chị cần cung cấp thêm thông tin về dự định của mình để các thành viên có thể hỗ trợ cho anh/chị chi tiết hơn.
Trân trọng.
Ngày gửi: 09/09/2009 - 16:52
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(17 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo