Cho mình hỏi cách ghi mẫu HK02 để chuyển hộ khẩu thì ghi như thế nào cảm ơn nhiều.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi:………ghi công an phường hay quận, nếu phơờng thì phường cắt hay phường nhập hộ khẩu……………..
…………………………………………………………

Họ và tên người báo: (*)..................................................................................................
Chỗ ở hiện nay: ..Ghi theo hộ khẩu hay ghi theo địa chỉ mình đaơở và sắp chuyển về...........................................................
………………………………….. Điện thoại: ...............................
Quan hệ với chủ hộ: (*).....................................................................................................
Họ và tên chủ hộ: ………………………………….. Sổ hộ khẩu số: ............................
Chỗ ở hiện nay: ...............................................................................................................
…………………………………………………………. Điện thoại: ............................
NỘI DUNG THAY ĐỔI:
....Nội dung nay ghi thế nào..................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

..........., ngày ...... tháng ..... năm ..........
Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ
(Ghi rõ nội dung, ký và ghi rõ họ tên)..........., ngày ...... tháng ..... năm ..........
NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)
 |  Xem: 46.929  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 25/10/2009 - 23:03  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Kính gửi: công an quận/ phường nhập khẩu (nên đến quận làm cho lẹ)

họ tên người báo: ghi chữ in hoa

chổ ở hiện nay: ghi theo hộ khẩu cũ

nội dung thay đổi: xin nhập khẩu theo bố/mẹ/vợ/con...

phần ý kiến chủ hộ chỉ cần ghi: Tôi đồng ý
ở dưới ký, ghi rõ họ tên
Ngày gửi: 25/10/2009 - 23:16
Lời cảm ơn 5 điểm
Cảm ơn câu trả lời của anhnga7684.

Cảm ơn ban nhiều nha vì chuyện này mà ăn ngủ không yên lên quận hỏi mấy ông công an thì chủi mình sao chẳng biết ghi gì hết

thanks

thanks!

Ngày gửi: 21/09/2011 - 08:24
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
Quảng cáo