Tôi cắt hộ khẩu sang tỉnh khác sinh sống, ây tôi muốn xin bản sao giấy khai sinh thì cần những thủ tục gì để được cấp bản sao?

 |  Xem: 1.130  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 15/02/2011 - 10:12  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Xin bản sao giấy khai sinh bạn chỉ cần cầm bản chính đi công chứng bản sao là đc.

Thủ tục để đăng ký thường trú (nhập hộ khẩu) phải có giấy chuyển hộ khẩu. Như vậy thì Giấy chuyển hộ khẩu phải được công an nơi bạn đã đăng ký thường trú cấp trước, để chuyển đến nơi đăng ký thường trú mới.

Ngày gửi: 19/02/2011 - 11:32
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(3 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(3 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(22 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo