Một người có được làm giám đốc 2 công ty không ?

Mọi người cho mình hỏi thời điểm hiện tại: một người có được làm giám đốc 2 công ty không ?

cảm ơn mọi người.

 |  Xem: 829  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 10/03/2012 - 11:04  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Cảm ơn bạn.

Doanh nghiệp của mình không biết Giải thể đã được hay chưa nữa?
Trước mình có đến chi cục thuế để làm giải thể. mình bảo họ xuống công ty mình để quyết toán thuế thì họ bảo đợi, mình đợi gần 1 năm rồi mà không thấy họ xuống, cũng giục họ nhiều lần rồi. vì công ty của mình đang là cổ phần, mình muốn giải thể để mở công ty tnhh chỉ đứng tên 1 mình mình thôi. vì hình như mình biết một người không thể làm giám đốc đồng thời 2 công ty một lúc nên mình muốn giải thể để mở 1 công ty mới cho thoải mái.
Mình tra cứu về thông tin người nộp thuế trên internet thì thấy thông báo là:
Tình trạng hoạt động: NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng MST

như vậy thì công ty của mình đã giải thể được chưa. và nếu chưa thì làm thế nào để giải thể cho xong vì đến bây giờ cũng hơn 1 năm chờ đợi thuế xuống quyết toán rồi nhưng họ không xuống. trong thời gian này mình không gửi báo cáo thuế ... gì cả như vậy có sao không. mình nghe người bạn mình bảo bị phạt hay sao ý không biết có đúng không.

không biết là sau bao lâu mà mình không giải thể công ty cũ thì mình có thể được mở công ty mới khác trong 1 năm, 2 năm, 3 năm ...

mình đang rối tung lên không biết xử lý thế nào cả. mặc dù các tiền ... với cơ quan nhà nước mình đóng không thiếu 1 đồng. ngày lễ, tết ... mình vẫn chăm sóc cơ quan thuế tốt. vậy mà khi làm giải thể họ không xuống quyết toán cho mình, gặp họ nhiều lần họ bảo khi nào xuống thì gọi điện, đợi họ gần 1 năm rồi cũng không thấy họ gọi điện ...oải...và ..chán..
cám ơn mọi người.

Ngày gửi: 12/03/2012 - 13:49
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(5 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
Quảng cáo