Thủ tục thay đổi tên khai sinh cho con?

Con tôi đặt trùng tên với cụ nội, tôi muốn làm lại giấy khai sinh cho con thì có được không? Thủ tục thế nào? Xin tư vấn giúp tôi?

 |  Xem: 5.181  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 16/11/2012 - 11:30  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Theo quy định tại Điểm c khoản 1 điều 27 Bộ luật dân sự năm 2005 thì cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên.

Theo hướng dẫn của Nghị định 158/2005/NĐ – CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về hộ tịch thì chị phải xuất trình những giấy tờ sau: Tờ khai (theo mẫu quy định); bản chính Giấy khai sinh của con chị và các giấy tờ liên quan để lầm căn cứ cho việc thay đổi tên.

Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu việc thay đổi tên có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào sổ đăng ký thay đổi. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho đương sự một bản chính Quyết định cho phép thay đổi tên. Bản sao Quyết định được cấp theo yêu cầu của đương sự.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày.

Sau khi việc thay đổi tên đã được ghi vào Sổ đăng ký khai sinh, thì bản sao Giấy khai sinh từ Sổ đăng ký khai sinh sẽ ghi theo nội dung đã thay đổi.

Như vậy, đối chiếu quy định nêu trên bạn tiến hành các thủ tục liên quan khi đủ điều kiện để thay đổi tên trên giấy khai sinh.

Ngày gửi: 16/11/2012 - 11:31

1. Căn cứ thay đổi họ, tên.

1.1. Theo quy định tại Điều 27 Bộ luật Dân sự năm 2005 qui định những trường hợp được yêu cầu thay đổi họ, tên gồm:

- Họ, tên khi sử dụng gây nhầm lẫn, ảnh hưởng tình cảm gia đình, danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

- Theo yêu cầu của cha, mẹ nuôi về việc thay đổi họ, tên của con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi không làm con nuôi nữa nên người này hoặc cha, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên, họ của cha, mẹ đẻ;

- Theo yêu cầu của cha, mẹ đẻ người con khi xác định cha, mẹ cho con;

- Thay đổi họ cho con từ họ của cha sang họ mẹ hoặc ngược lại;

- Thay đổi họ, tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

- Thay đổi họ, tên của người được xác định lại giới tính;

- Các trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch qui định.

1.2. Tại Khoản 1 Điều 36 Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định: “Thay đổi họ, tên, chữ đệm đã được đăng ký đúng trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, nhưng cá nhân có yêu cầu thay đổi khi có lý do chính đáng theo quy định của Bộ luật Dân sự”.

Như vậy, theo quy định của Điều luật nên trên bạn thuộc trường hợp thay đổi từ họ bố sang họ mẹ (từ họ Trần sang họ Nguyễn).

2. Thủ tục đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch được quy định tại Điều 38 Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch cụ thể:

- Đơn (tờ khai) xin thay đổi, cải chính họ, tên cho con (theo mẫu ở UBND phường, xã).

- Giấy khai sinh bản chính.

- CMND, hộ khẩu (sao y).

- Các giấy tờ khác liên quan đến việc thay đổi, cải chính họ, tên.

3. Về thẩm quyền: Theo khoản 2 Điều 37 Nghị định 158/2005/NĐ-CP quy định: “Ủy ban nhân dân cấp huyện, mà trong địa hạt của huyện đó đương sự đã đăng ký khai sinh trước đây, có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi".

Vì vậy, trường hợp của bạn khi thay đổi họ, tên thuộc thẩm quyền của UBND huyện.

4. Về thời hạn giải quyết: Khoản 2 Điều 38 Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 quy định về thời hạn theo đó, trong thời hạn 5 ngày (tối đa là 10 ngày) kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thì UBND huyện ra quyết định cho phép thay đổi, cải chính họ, tên cho bạn, bạn có thể liên hệ UBND huyện nơi đã đăng ký khai sinh cho bạn để biết thêm chi tiết.

Chúc bạn thành công!

Ngày gửi: 16/11/2012 - 14:03
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
Quảng cáo