Doanh nghiệp cần vay vốn ngân hàng để đầu tư dự án tạo tài sản cố định thì có thể dùng chính tài sản này để cầm cố, thế chấp không?

Doanh nghiệp cần vay vốn ngân hàng để đầu tư dự án tạo tài sản cố định thì có thể dùng chính tài sản này để cầm cố, thế chấp không? Nếu được thì cần những giấy tờ gì?
 |  Xem: 4.570  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 28/10/2008 - 14:20  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Khách hàng là doanh nghiệp có thể sử dụng chính tài sản hình thành từ vốn vay để cầm cố, thế chấp vay vốn ngân hàng.

Khi doanh nghiệp vay vốn của các ngân hàng thương mại cần chuẩn bị các giấy tờ về hồ sơ pháp lý, hồ sơ khoản vay và hồ sơ tài sản đảm bảo khoản vay.

Hồ sơ pháp lý gồm các tài liệu chứng minh năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự của khách hàng, bao gồm bản sao có công chứng Nhà nước các giấy tờ sau: quyết định thành lập (nếu có); giấy đăng ký kinh doanh; giấy phép hành nghề (nếu có); giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp (nếu có); điều lệ hoạt động (nếu có);

Quyết định bổ nhiệm người điều hành, kế toán trưởng; giấy chứng nhận phần góp vốn của từng thành viên (đối với khách hàng hoạt động theo luật doanh nghiệp); giấy phép đầu tư và hợp đồng liên doanh (đối với doanh nghiệp liên doanh) hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh; biên bản họp của hội đồng quản trị (đối với công ty cổ phần, công ty liên doanh...) hoặc văn bản uỷ quyền của các thành viên góp vốn (đối với công ty TNHH, công ty hợp danh...) về việc uỷ quyền người đại diện hợp pháp thực hiện các quan hệ giao dịch với ngân hàng: vay nợ, cầm cố, thế chấp... (nội dung uỷ quyền phải ghi rõ ràng, cụ thể); có vốn điều lệ theo qui định; chứng minh thư nhân dân của người đại diện vay vốn; đăng ký mã số thuế; các văn bản khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Hồ sơ khoản vay gồm có: đơn đề nghị vay vốn; mục đích sử dụng vốn vay; giải trình hiệu quả của phương án sản xuất kinh doanh hoặc dự án; kế hoạch trả nợ gốc, lãi (nêu rõ nguồn trả nợ, thời gian hoặc kỳ hạn trả nợ); các tài liệu phản ánh tình hình kinh doanh và khả năng tài chính đến trước thời điểm xin vay vốn của khách hàng và của người bảo lãnh (nếu có) (các báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh; báo cáo tài chính (03 năm gần nhất và báo cáo nhanh trong thời gian từ đầu năm tài chính đến thời điểm vay vốn); các thuyết minh báo cáo tài chính về tình hình vay nợ, tồn kho, phải thu, phải trả, tăng giảm tài sản cố định; các tài liệu khác (nếu có) liên quan đến tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh).

Hồ sơ tài sản đảm bảo khoản vay là những giấy tờ pháp lý chứng minh quyền sở hữu tài sản mà khách hàng dự định dùng để cầm cố, thế chấp tại ngân hàng.

Các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản bao gồm: đối với bất động sản là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đối với động sản: giấy đăng ký tài sản, hoá đơn tài chính, tờ khai hải quan hàng hoá, hợp đồng mua bán hàng hoá, giấy chứng nhận về quyền sở hữu tài sản của cơ quan chủ quản/ cơ quan có thẩm quyền (nếu có áp dụng), hoặc các giấy phép liên quan đến tính chất đặc biệt của tài sản; các giấy tờ khác: giấy chứng nhận bảo hiểm tài sản (nếu tài sản phải bảo hiểm theo quy định của pháp luật); giấy phép xây dựng (nhà, xưởng) các giấy phép sử dụng đặc biệt của cơ quan chủ quản đối với loại tài sản cầm cố thế chấp.
Ngày gửi: 28/10/2008 - 14:21

Khi ngân hàng cho vay bằng thế chấp thì vật thế chấp phải được định giá qua hội đồng thẩm định giá, hoặc thông qua giá cả thị trường, mà khi đã thế chấp rồi thì tài sản đó phải có giá trị xác định được chứ. làm sao người ta có thể đem cái chưa hiện hữu ra để thế chấp được.

var geo_Partner = 'd6e23ae9-7d00-440f-aa07-f7a5d160cded'; var geo_isCG = true;

Ngày gửi: 07/10/2010 - 22:03
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo