Thủ tục mở đại lý xăng dầu?

Vậy điều kiện mặt bằng, vốn, kinh doanh ra sao?
 |  Xem: 6.410  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 26/11/2008 - 15:35  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Hồ sơ xin mở đại lý xăng dầu gồm có: Giấy phép xây dựng đại lý xăng dầu do Sở Xây dựng TP cấp. Giấy này được cấp trên cơ sở chủ quyền đất hợp pháp, phù hợp quy hoạch (ông liên hệ Phòng QLĐT quận, huyện nơi cây xăng tọa lạc hoặc Sở Kiến trúc - Quy hoạch TP xem vị trí đất có phù hợp với quy hoạch không).

Khu đất để mở đại lý xăng dầu có chiều rộng tối thiểu trên 20m và diện tích tối thiểu 500m2; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch - Đầu tư TP cấp. Ngoài ra còn có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu do Sở Thương mại cấp.

Giấy này được cấp trên cơ sở giấy hoàn công công trình xây dựng đại lý xăng dầu, giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy, giấy chứng nhận đủ điều kiện về vệ sinh môi trường… Người phụ trách đại lý xăng dầu phải được đào tạo qua lớp quản lý cửa hàng xăng dầu.
Ngày gửi: 26/11/2008 - 15:37
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo