Hướng dẫn nội dung bản cam kết bảo vệ môi trường dành cho các cửa hàng kinh doanh ?

 |  Xem: 3.880  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 16/02/2009 - 08:43  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)


- Tên cử­a hàng
- Số Giấy phép kinh doanh, ngành nghề kinh doanh
- Địa chỉ kinh doanh
- Các thông tin về chủ cử­a hàng
- Các thông tin về diện tích mặt bằng, vị trí địa lý, kinh tế xã hội tại nơi đặt địa điểm kinh doanh
- Thông tin về nguồn phát sinh chất thải
- Mức độ tác động ảnh hưởng đến môi trường
- Cam kết của chủ cửa hàng
- Phê duyệt của cơ quan chức năng có thẩm quyền.
Ngày gửi: 27/05/2009 - 10:36
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo