Lệ phí cấp thẻ tạm trú là bao nhiêu?

“Tôi mang quốc tịch Mỹ, lấy vợ Việt Nam và đang làm thủ tục xin tạm trú tại Việt Nam. Đề nghị cho biết: lệ phí cấp thẻ tạm trú là bao nhiêu? Trường hợp xin chuyển đổi thị thực một lần thành nhiểu lần?
 |  Xem: 3.514  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 04/05/2009 - 13:42  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Theo Thông tư của Bộ Tài chính số 37/2003/TT-BTC ngày 24/4/2003 quy định về chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh quá cảnh và cư trú tại Việt Nam, lệ phí cấp thẻ tạm trú (cho người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài) có giá trị đến 1 năm là 60 USD, thẻ tạm trú có giá trị trên 1 năm đến 2 năm là 80 USD và thẻ tạm trú có giá trị trên 2 năm đến 3 năm là 100 USD.

Căn cứ vào các điều kiện cư trú của bạn, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét cấp thẻ tạm trú có giá trị từ 1 đến 3 năm cho bạn, mức lệ phí mà bạn phải nộp sẽ tương ứng với thời hạn bạn được tạm trú (theo một trong các mức nêu trên).

Cũng theo thông tư nói trên, trường hợp xin chuyển đổi thị thực từ một lần thành nhiều lần, vượt quá thời hạn thị thực gốc thì lệ phí là 50 USD (nếu thị thực có giá trị dưới 6 tháng) hoặc 100 USD (nếu thị thực có giá trị từ 6 tháng trở lên).
Ngày gửi: 04/05/2009 - 13:42
Vì vợ anh là người VN nên anh có thể xin thẻ thường trú ( có giá trị vĩnh viễn ) Nếu xin tạm trú, anh phải có giấy phép lao động hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc cứ 6 tháng gia hạn một lần vía loại B3. Nếu có thắc mắc, vui lòng gọi số 0908606098
Ngày gửi: 02/06/2009 - 11:17
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(15 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(8 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo
Cucre_hn