Về nghiệp vụ kế toán ngân sách xã?

Cho mình hỏi về cách hạch toán trong thời gian chỉnh lý quyết toán và mở sổ năm mới,trường hợp của đơn vị mình đến tháng 6 năm sau mới được hội đồng nhân dân phê duyệt quyết toán thì kho bạc mới chuyển số kết dư ngân sách năm trước sang năm sau,nhưng trơng khi đó kho bạc vẫn cho sử dụng phần kết dư ngân sách năm trước để chi cho năm nay,các bạn nào biết có thể chỉ cho mình cách hạch toán cụ thể để sổ kế toán khỏi bị âm sổ.
 |  Xem: 3.425  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 08/05/2009 - 16:11  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Nếu bạn dùng phần mềm Misa: Vào nghiệp vụ/nhập số dư ban đầu/ nhập số dư có cho TK 7141, dư nợ cho TK 8141, sau đó vào Nghiệp vụ khác thực hiện kết chuyển quyết toán thu - kết chuyển quyết toán chi và kết dư ngân sách, lúc đó hoạt động trên sổ sẽ không bị âm.

Ngày gửi: 08/04/2011 - 00:02
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo