Nội hàm của thuật ngữ thực trạng trong từ điển pháp lý việt nam là gì?

Tư vấn giúp?
 |  Xem: 8.979  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 12/05/2009 - 21:41  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

nội hàm

1. Toàn thể những tính chất bao gồm trong một khái niệm.

Nội hàm của khái niệm.
"xe" là: phương tiện vận chuyển trên bộ, thường chạy bằng bánh.
Nội hàm của khái niệm.
"ô-tô" là nội hàm của khái niệm.
"xe" cộng thêm nội hàm: chạy bằng xăng cháy trong động cơ nổ trên bốn bánh hoặc nhiều hơn (X. Ngoại diên
Nếu bạn biết tên đầy đủ của X. Ngoại diên, thêm nó vào danh sách này.
)

Tham khảo tại đây http://vi.wiktionary.org/wiki/n%E1%BB%99i_h%C3%A0m
Ngày gửi: 14/05/2009 - 08:57
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(5 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo