Hiệp định Trị giá Hải quan của WTO?

Hiệp định Trị giá Hải quan WTO có phải là yêu cầu các nước thành viên áp dụng phương pháp đánh thuế theo phần trăm trị giá hay không?
 |  Xem: 1.485  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 19/02/2008 - 20:52  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Không phải như vậy, mà Hiệp định này đề ra phương pháp để xác định trị giá hàng hóa bị đánh thuế.
Ngày gửi: 19/02/2008 - 20:53
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(5 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
Quảng cáo