Thành lập công đoàn thủ tục như thế nào?

Thành lập công đoàn như thế nào về thủ tục,và thành lập công đoàn có ích gì ko?
Xem kết quả phiếu:
thủ tục hành chính
(Bạn có thể chọn nhiều lựa chọn)
0%0
0%0
Tổng cộng: 0 phiếu
* Chú ý: Bạn phải đăng nhập mới được phép bỏ phiếu.
 |  Xem: 8.912  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 26/10/2009 - 16:17  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Điều lệ công đoàn Việt Nam thì tổ chức cơ sở của công đoàn gồm:

“a) Công đoàn cơ sở được thành lập ở các doanh nghiệp, các hợp tác xã sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; các đơn vị sự nghiệp, cơ quan Nhà nước; các cơ quan của tổ chức chính trị, chính trị - xã hội và tổ chức xã hội nghề nghiệp, có 5 đoàn viên trở lên và được công đoàn cấp trên quyết định thành lập.

b ) Nghiệp đoàn là tổ chức cơ sở của công đoàn, tập hợp những người lao động tự do hợp pháp cùng ngành, nghề, được thành lập theo địa bàn hoặc theo đơn vị lao động có 10 đoàn viên trở lên và được công đoàn cấp trên quyết định thành lập”.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì việc thành lập Công đoàn tại doanh nghiệp phụ thuộc vào số lượng đoàn viên theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Điều lệ công đoàn Việt Nam.

Trong trường hợp doanh nghiệp bạn đi vào hoạt động 6 tháng trở lên theo quy định của Điều 153 Bộ luật lao động và có đủ 5 đoàn viên trở lên thì bạn có thể liên hệ Liên đoàn lao động quận huyện nơi doanh nghiệp đóng trụ sở để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục thành lập tổ chức công đoàn cơ sở.

Vì bạn không nêu rõ doanh nghiệp bạn có trụ sở đặt tại địa phương nào nên không thể hướng dẫn cách thức bạn cần phải bổ túc giấy tờ gì trong trường hợp doanh nghiệp bạn không đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn theo quy định của Luật Công đoàn, do đó, bạn có thể liên hệ Liên đoàn lao động quận huyện nơi doanh nghiệp bạn đóng trụ sở để được hướng dẫn.

Trường hợp doanh nghiệp không đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn theo quy định và có trụ sở trên địa bàn TP.HCM, doanh nghiệp bạn có thể liên hệ Liên đoàn Lao động quận, huyện nơi doanh nghiệp bạn có trụ sở chính để được xác nhận doanh nghiệp không đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn để bổ túc hồ sơ đăng ký thang lương bảng lương của doanh nghiệp bạn (Công văn số 1046/LTSLĐTBXH-LĐ-LĐLĐTP ngày 7-3-2009 của Liên tịch Sở LĐ-TB&XH - Liên đoàn Lao động TP.HCM v/v hồ sơ đăng ký thang lương, bảng lương của doanh nghiệp).

Luật sư NGUYỄN VĂN HẬU
Ngày gửi: 27/10/2009 - 11:00
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(3 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(3 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo