Li-xăng là cái gì?

 |  Xem: 8.709  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 07/03/2008 - 11:15  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

li-xăng là giấy phép sử dụng sáng chế
Ngày gửi: 10/03/2008 - 13:40
Hợp đồng li-xăng là gì? Hợp đồng li-xăng: việc chuyển giao một số quyền tài sản nào đó giữa hai hoặc nhiều bên theo những điều kiện nhất định về việc phân chia quyền và nghĩa vụ cụ thể giữa các bên đó. Li-xăng khác với việc “bán” là quyền sở hữu không được chuyển nhượng mà vẫn thuộc chủ sở hữu đầu tiên. Trong hợp đồng li-xăng,chủ sở hữu - được gọi là bên chuyển giao - chuyển giao một số quyền chiếm hữu và sử dụng nhất định (nhưng không phải quyền sở hữu) cho người nhận những quyền đó ( bên nhận chuyển giao ) Người phát triển công nghệ (nhà sáng chế) nên luôn luôn giữ lại quyền sở hữu tài sản trí tuệ - và chỉ chuyển giao một số quyền theo các điều kiện cụ thể. Nếu không còn quyền sở hữu thì người phát triển công nghệ KHÔNG THỂ đặt ra các điều khoản hay điều kiện cho việc chuyển giao.
Ngày gửi: 25/01/2010 - 21:21
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(3 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo