Xin mẩu đơn chuyển trường dành cho giáo viên?

Tôi hiện nay đang là giáo viên THCS, có nguyện vọng xin chuyển sang trường khác (thuộc trong huyện của tôi). Nhờ các bác ai có mẩu đơn cho tôi xin. Tôi cảm ơn các bác trước.

 |  Xem: 7.372  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 05/04/2010 - 23:10  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Trước đây em cũng chuyển trường 1 lần rồi cũng trong huyện, nhưng mẫu thì không có mà phải viết bằng tay bác à, bác làm 1 cái đơn trong đó nêu rõ nguyện vọng và khó khăn của mình ra, rồi câu kết là " rất mong được sự quan tâm của lãnh đạo, cũng như bán giám hiệu nhà trường " là ok

Ngày gửi: 05/04/2010 - 23:19
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(11 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo