Qui tắc đóng dấu mộc tròn thế nào cho đúng hả các bạn?

Mình được biết theo hướng dẫn của bên Thuế con dấu tròn của cty phải đóng bên trái và đè lên chử ký khoảng 30 %.
Nhưng co vài cty lại đóng dấu bên phải chử ký giám đốc. không biết có thay đổi gì hay sao? đóng như vậy văn bản đó có hiệu lực không ?
 |  Xem: 41.423  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 22/04/2008 - 12:10  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo Nghị định 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 về quản lý, sử dụng dấu, con dấu thể hiện vị trí pháp lý và khẳng định giá trị pháp lý đối với văn bản, giấy tờ của các cơ quan, tổ chức.

Mỗi doanh nghiệp chỉ được sử dụng một con dấu. Con dấu khắc xong phải được đăng ký mẫu tại cơ quan công an. Người đứng đầu doanh nghiệp có trách nhiệm quản lý, sử dụng con dấu của doanh nghiệp mình. Mực in dấu thống nhất là mực đỏ. Dấu chỉ đóng trên văn bản giấy tờ sau khi đã có chữ ký của người có thẩm quyền. Khi đóng, dấu phải rõ nét, và phải đóng trùm lên 1/3 chữ ký về bên trái.
Luật sư Việt Hà
Đoàn Luật sư Hà Nội
Ngày gửi: 23/04/2008 - 16:55
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(5 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(14 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
Quảng cáo