Xin hỏi: Điều kiện đủ để mở phòng khám răng, dịch vụ chăm sóc răng miệng???

Tôi là Y sy đa khoa, co học thêm chuyên khoa răng hàm mặt 1 năm, có thâm niên 3 năm trong phòng khám răng hàm mặt. Vậy theo luật y tế mới 2011 tôi có đủ điều kiện mở phòng khám răng, dịch vụ chăm sóc răng miệng hay chưa??? Nếu chưa thì cần thêm điều kiện gì?

Xin cảm ơn.

 |  Xem: 12.466  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 17/12/2010 - 00:09  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Chào bạn! Dưới đây là thủ tục để bạn có thể mở phòng khám đa khoa tư nhân. Bạn tham khảo nha:

QUY TRÌNH HƯỚNG DẪN

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP PKĐK TƯ NHÂN

 

I/ TRÌNH TỰ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ Y TƯ NHÂN (GCNHN- YTN)

1/ Sau khi đã được cấp chứng chỉ hành nghề (CCHN), người hành nghề đi đăng ký kinh doanh (ĐKKD)

-Nếu là doanh nghiệp : ĐKKD tại phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch đầu tư số 409 Kim Mã - Điện thoại : 04. 7260736.

-Nếu là hộ hành nghề cá thể : ĐKKD tại phòng kinh tế kế hoạch Quận Huyện nơi đặt địa điểm hành nghề.

2/ Nhận hồ sơ kê khai, nộp và nhận GCNHN-YTN tại Sở Y tế sau 30 ngày kể từ ngày hồ sơ đủ.

II/ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN MỞ PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TƯ NHÂN (PKĐK)

1/ Đơn đề nghị cấp GCNHN-YTN mô hình PKĐK.

2/ Bản photo hợp pháp chứng chỉ hành nghề của trưởng PKĐK.

3/ Bản photo hợp pháp giấy chứng nhận ĐKKD.

4/ Đề án hoạt động của PKĐK ( Tóm tắt về tổ chức nhân sự có danh sách trích ngang kèm theo- hoạt động chuyên môn - trang thiết bị y tế - điều kiện phòng cháy chữa cháy - bảo vệ vệ sinh môi trường của phòng khám ).

5/ Hồ sơ cá nhân của các bác sỹ phụ trách các phòng khám chuyên khoa hoạt động trong PKĐK.

(Trong các hồ sơ này có bản đề xuất danh sách nhân sự của phòng khám chuyên khoa )

6/ 1 ảnh chụp biển hiệu của PKĐK.

7/ 3 ảnh cá nhân 3cm x 4cm.

Chúc bạn thành công!
Ngày gửi: 17/12/2010 - 09:09

Theo Thông tư 01/2004/TT-BYT ngày 06/01/2004 các cơ sở hành nghề y dược tư nhân được phép hoạt động khi có đủ 3 loại giấy sau
1. Chứng Chỉ Hành Nghề (do SYT cấp).
2. Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh theo diện Doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh cá thể (do Sở Kế Hoạch và Đầu tư cấp hoặc UBND Quận/Huyện cấp).
3. Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Hành Nghề (do SYT cấp).
CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Khi đăng ký hành nghề cần xuất trình các giấy tờ sau đây
1- Bằng tốt nghiệp.
2- Giấy chứng nhận thời gian thực hành do thủ trưởng đơn vị nơi thực hành ký; hoặc các giấy tờ liên quan để xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở y, dược hợp pháp.
3- Hộ khẩu thường trú (bản chính hoặc bản sao mới thị thực) .

Lưu ý :
- Người hành nghề đăng ký theo diện hộ kinh doanh cá thể liên hệ với Tổ quản lý hành nghề y tế tư nhân Quận/Huyện để nhận hồ sơ và làm thủ tục đăng ký.
- Các trường hợp đã cấp Giấy Chứng nhận đủ tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề, hoặc Chứng chỉ hành nghề trước đây nay đã hết hạn: thực hiện theo phần B (ngoại trừ mục 4: không phải xác nhận lại thời gian thực hành).
- Các trường hợp tạm thời: thực hiện theo phần C.
A - TRƯỜNG HỢP ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU

Đối với người đăng ký lần đầu tiên, hồ sơ gồm 2 bộ:

I- Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề:
1- Đơn đăng ký (theo mẫu)

2- Bản sao hợp pháp bằng tốt nghiệp và giấy chứng nhận trình độ chuyên môn (nếu có).

3- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân Phường xã, thị trấn, nơi cư trú hoặc thủ trưởng cơ quan nơi đang công tác.

4- Giấy chứng nhận thời gian thực hành.

5- Giấy khám sức khỏe do Trung tâm Y tế Quận/Huyện trở lên cấp.

6- Bản cam kết thực hiện đúng các quy định của Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân, Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Pháp lệnh và các quy chế chuyên môn có liên quan (theo mẫu).

7- Giấy cho phép hành nghề ngoài giờ của thủ trưởng cơ quan nếu người xin cấp chứng chỉ hành nghề đang làm việc trong các cơ sở y tế nhà nước.

8- 02 hình 4x6 mới chụp.

9- 02 phong bì có dán tem (800đ) ghi đầy đủ địa chỉ, điện thoại để liên lạc.
Hồ sơ sau khi hoàn chỉnh nộp tại tổ Quản lý hành nghề y dược tư nhân Quận/Huyện (nơi đăng ký hành nghề). Tổ Quản lý hành nghề y dược tư nhân xác nhận, lưu một bộ, gửi về Sở một bộ. Tài liệu trong hồ sơ là bản chính, các bản sao phải hợp pháp. Sở Y Tế sẽ cấp chứng chỉ hành nghề cho các hồ sơ có đủ điều kiện theo quy định của Thông tư. Một số hình thức hành nghề khác được quy định sẽ nộp tại Sở Y tế.

II - Cấp giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh:
Sau khi được cấp chứng chỉ hành nghề, người đăng ký hành nghề tiến hành làm giấy Đăng Ký Kinh Doanh tại Quận/Huyện nơi hành nghề hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

III - Cấp giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Hành Nghề:
1- Đơn đăng ký hành nghề (theo mẫu)
2- Bản sao Giấy Đăng Ký Kinh Doanh hợp pháp.
3- Bản sao Chứng chỉ hành nghề hợp pháp
4- Bản kê khai danh sách nhân sự (nếu có)
5- Bảng kê khai trang thiết bị chuyên môn.
6- Bản kê khai cơ sở vật chất kỹ thuật (diễn giải địa điểm, sơ đồ mặt bằng)7- Bản cam kết thực hiện đúng quy định pháp luật về giá.
8- Biên bản thẩm định của Tổ quản lý hành nghề y dược Quận/ Huyện.
9- Đại lý thuốc có thêm bản sao hợp pháp “Hợp đồng đại lý giữa Doanh nghiệp mở đại lý và người đứng đầu của đại lý”.
B - TRƯỜNG HỢP ĐÃ ĐƯỢC CẤP TẠM THỜI
(Chứng chỉ hành nghề, chứng nhận đủ điều kiện hành nghề)

I- Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề:
- Bổ sung những phần còn thiếu trong hồ sơ đã nộp trước đây để cấp chứng chỉ hành nghề.
- Nộp lại bản chính Giấy chứng chỉ tạm thời.

II - Cấp giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh:
Sau khi được cấp chứng chỉ hành nghề, người đăng ký hành nghề tiến hành làm giấy Đăng Ký Kinh Doanh tại Quận/Huyện nơi hành nghề hoặc Sở Kế Hoạch và Đầu tư.

III - Cấp giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Hành Nghề:
- Bổ sung những phần còn thiếu trong hồ sơ đã nộp trước đây để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề.
- Báo cáo tình hình hoạt động tại cơ sở trong 5 năm.
- Nộp lại bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện tạm thời.

C - TRƯỜNG HỢP CHUYỂN ĐIỂM

1- Nếu chứng chỉ hành nghề còn thời hạn:
- Nộp đơn xin chuyển điểm cho Quận/Huyện nơi hành nghề cũ.
- Rút hồ sơ để nộp cho Quận/Huyện nơi hành nghề mới.
- Đăng ký kinh doanh tại địa điểm mới.
- Thực hiện hồ sơ đủ điều kiện hành nghề như phần B.
- Nộp lại bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

2- Nếu chứng chỉ hành nghề hết hạn:
- Làm lại chứng chỉ hành nghề và các bước khác như phần B.

Ngày gửi: 17/12/2010 - 09:10
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(3 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(23 lượt cảm ơn)
Quảng cáo