Cty TNHH 1 thành viên là gì vậy?nó khác với Cty THHH ở chỗ nào?

 |  Xem: 52.391  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 06/01/2011 - 17:17  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Công ty TNHH Một thành viên cũng là công ty TNHH,

Công Ty TNHH là một loại hình mà có tối đa là 50 thành viên và chỉ chịu trách nhiệm với số vốn mà các thành viên đã góp vào công ty, công ty có tư cách pháp nhân.

Công ty TNHH có 2 loại:

1.Công ty TNHH một thành viên có nghĩa là công ty chỉ có duy nhất một thành viên góp vốn, thành viên đó có thể là cá nhân hoặc tổ chức

2. Công ty TNHH hai thành viên trở lên có nghĩa là thành viên công ty có từ hai thành viên công ty. và tối đa là 50 thành viên

Điểm khác biệt rõ nhất giữa công ty TNHH một thành viên và hai thành viên trở lên đó là về cơ cấu tổ chức.

Công ty TNHH một thành viên chỉ có một thành viên làm chủ cho nên thành viên đó là chủ sở hữu công ty, có toàn quyền quyết định mọi việc trong công ty.

Còn công ty TNHH hai thành viên trở lên thì do có từ hai thành viên nên việc quyết định các công việc của công ty phải có quyết định của hội đồng thành viên. Hội đồng thành viên là bao gồm tất cả các thành viên tham gia góp vốn vào công ty.

Còn nhiều điểm khác nữa bản có thể tham khảo trong luật doanh nghiệp

Thành Vinh

Điện thoại: 0973902453

Công Ty TNHH Luật Cộng Đồng

Địa chỉ: Số 2, Ngõ 58, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 04 3259 5465                   Fax: 04 3259 5361

Email: luatcongdong@gmail.com          

Website: http://luatcongdong.com

 

 

 

 

 

Ngày gửi: 17/03/2011 - 17:00

Công ty TNHH Một thành viên cũng là công ty TNHH,

Công Ty TNHH là một loại hình mà có tối đa là 50 thành viên và chỉ chịu trách nhiệm với số vốn mà các thành viên đã góp vào công ty, công ty có tư cách pháp nhân.

Công ty TNHH có 2 loại:

1.Công ty TNHH một thành viên có nghĩa là công ty chỉ có duy nhất một thành viên góp vốn, thành viên đó có thể là cá nhân hoặc tổ chức

2. Công ty TNHH hai thành viên trở lên có nghĩa là thành viên công ty có từ hai thành viên công ty. và tối đa là 50 thành viên

Điểm khác biệt rõ nhất giữa công ty TNHH một thành viên và hai thành viên trở lên đó là về cơ cấu tổ chức.

Công ty TNHH một thành viên chỉ có một thành viên làm chủ cho nên thành viên đó là chủ sở hữu công ty, có toàn quyền quyết định mọi việc trong công ty.

Còn công ty TNHH hai thành viên trở lên thì do có từ hai thành viên nên việc quyết định các công việc của công ty phải có quyết định của hội đồng thành viên. Hội đồng thành viên là bao gồm tất cả các thành viên tham gia góp vốn vào công ty....

Hãy liên hệ với Coeus để được tư vấn miễn phí và được cung cấp các dịch vụ tư vấn luật tốt nhất!

CÔNG TY TNHH COEUS

Địa chỉ      : 142/169 Phố Tây Sơn , Đống Đa , Hà Nội
Điện thoại : (04) 3533.5122
Fax            : (04) 3533.5122
Website     : http://www.coeus.vn
Email        : info@coeus.vn
- Tư vấn giấy phép ->> Điện thoại : (04) 85871073
- Tư vấn Sở hữu trí tuệ ->> Điện thoại: (04) 85871074 
- Tư vấn thành lập Doanh nghiệp ->> Điện thoại : (04) 85871075                                  
- Tư vấn Đất đai ->>Điện thoại : (04) 85871076
- Tư vấn đầu tư ->> Điện thoại: (04) 85871079             


Ngày gửi: 05/04/2011 - 22:59
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(14 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo