Hỏi về Lương của Kiểm soát viên?

Tôi làm Kiểm soát viên của Công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước. Vậy cho tôi xin hỏi Tôi được hưởng lương như thế nào? Có thể ngang lương Kế toán trưởng được không?

Xin chân thành cảm ơn!

 |  Xem: 1.080  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 08/01/2011 - 10:08  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn xem nội dung Thông tư 27/2010/TT-BLĐTBXH ngày 14/9/2010 nhé. Trong đó quy định khá cụ thể. Tuy nhiên bạn không nói rõ là KSV chuyên trách hay không chuyên trách. Trường hợp KSV chuyên trách thì được xếp lương tương đương với chức danh trưởng phòng; trường hợp không chuyên trách thì hưởng thù lao không quá 20% so với KSV chuyên trách (nếu có) hoặc kế toán trưởng.

Ngày gửi: 13/01/2011 - 12:01
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(11 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo