Các bạn cho biết mức tiền bao nhiêu thì phải viết hóa đơn đỏ? quy đinh ở Thông tư, Nghị định nào? Xin cảm ơn

 |  Xem: 2.884  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 13/10/2011 - 08:06  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Tại điểm 1 điều 16 của nghị định 51/2010/NĐ-CP có ghi "Bán hàng hoá, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hoá đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu nhận hoá đơn" .Vậy 200.000 đ trở lên phải viết hoá đơn đỏ.

Ngày gửi: 13/10/2011 - 08:22
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(5 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo