Thủ tục xin cấp lại Giấy Khai Sinh?

 tôi sinh ra ở Nam Phong- Phú Xuyên -Hà Tây và làm giấy khai sinh đăng ký hộ khẩu ở đó .Nhưng năm 2008 Hà Tây sát nhập về Hà Nội vì vậy tôi muốn làm thủ tục xin cấp lại Giấy Khai Sinh theo địa giới hành chính mới được không và thủ tục như thế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn!

 |  Xem: 515  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 01/04/2012 - 16:38  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Theo quy định tại Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch thì bạn sẽ tiến hành thủ tục đăng ký lại việc sinh. Cũng theo quy định tại Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch và Thông tư 08.a/2010/TT-BTP về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch, thì trong trường hợp địa danh đã có thay đổi, thì phần khai về quê quán được ghi theo địa danh hiện tại, tức là phần ghi quê quán trong Giấy khai sinh của bạn sẽ ghi theo tên địa giới hành chính mới là  Hà Nội

Ngày gửi: 02/04/2012 - 03:14

cảm ơn bạn nhiều lắm!

Ngày gửi: 05/04/2012 - 15:22
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo