Nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh ở đâu?

Chúng tôi định thành lập công ty cổ phần có trụ sở tại Quận Long Biên, vậy tôi có thể nộp Hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nào?.
Tôi được biết có thể đăng ký qua mạng, vậy tôi có thể gửi đến địa chỉ nào?
Trân trọng cảm ơn anh chị.
 |  Xem: 4.706  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 10/11/2008 - 21:22  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo quy định: người thành lập doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính.
Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư mới thực hiện việc hỗ trợ đăng ký kinh doanh qua mạng. Nếu Anh cần hỗ trợ về thủ tục đăng ký kinh doanh, đề nghị Anh gửi hồ sơ đến địa chỉ: dkkd@hapi.gov.vn.
Trân trọng.
Ngày gửi: 10/11/2008 - 21:22
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(3 lượt cảm ơn)
(15 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo
Cucre_hn