Cơ cấu tổ chức Cty TNHH một thành viên do tổ chức thành lập?

Công ty chúng tôi theo cơ cấu quản lý tổ chức một người làm đại diện theo ủy quyền là Chủ tịch công ty kiêm Tổng giám đốc. Nay chúng tôi muốn thay đổi theo cơ cấu có hai người làm đại diện theo ủy quyền. Vậy xin hướng dẫn thủ tục thực hiện ra sao. Xin trân trọng cám ơn.
 |  Xem: 5.966  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 10/11/2008 - 22:18  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

03/08/2007 - Trả lời:
Nội dung ĐKKD là "người đại diện theo pháp luật". Có phải quý vị muốn hỏi về việc thay đổi chức danh "người đại diện theo pháp luật" hay không?
Nếu thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật, Công ty phải tiến hành thủ tục thay đổi với Phòng ĐKKD.
Xem hướng dẫn trong Mục "Hướng dẫn thủ tục" của Website www.hapi.gov.vn
Trân trọng
Phòng ĐKKD
Ngày gửi: 10/11/2008 - 22:18
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(8 lượt cảm ơn)
Quảng cáo