Thủ tục hành chính về đăng ký mã số thuế thuế thu nhập cá nhân được quy định như thế nào?

 |  Xem: 6.529  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 29/12/2008 - 16:03  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Theo Thông tư số 81/2004/TT-BTC, ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP, ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao thì: cá nhân có thu nhập thường xuyên đến mức chịu thuế được cấp mã số thuế. Việc đăng ký để cấp mã số thuế được thực hiện tại cơ quan chi trả thu nhập hợăc cơ quan thuế.
Hồ sơ đăng ký cấp mã số thuế gồm:
Đề nghị cấp mã số thuế theo mẫu 07-MST
Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 05-ĐKT_TCT
02 ảnh cỡ 2x3 của người đăng ký thuế ( 01 dán vào tờ khai đăng ký thuế, 01 để dán vào thẻ mã số thuế).
Cá nhân nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao thường xuyên thông qua cơ quan chi trả thu nhập thì nộp tờ khai đăng ký thuế tại cơ quan chi trả thu nhập. Cơ quan chi trả thu nhập tổng hợp tờ khai của từng cá nhân để nộp cho cơ quan ThuểTtực tiếp quản lý thu thuế. Cơ quan thuế sẽ cấp thẻ mã số thuế cá nhân.
Ngày gửi: 29/12/2008 - 16:05
Ngày gửi: 29/12/2008 - 16:10
Ngày gửi: 29/12/2008 - 16:15
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(3 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo