Hướng dẫn thủ tục thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài hoạt động dịch thuật?

Xin hướng dẫn thủ tục thành lập công ty một thành viên 100% vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực dịch thuật? Xin chân thành cảm ơn.
 |  Xem: 659  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 05/03/2009 - 14:44  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Theo phân loại chính thức của WTO, không có phân ngành dịch vụ có tên gọi như trên và pháp luật hiện hành không có quy định nào hạn chế đối với ngành nghề này. Do đó, bạn có thể nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư đến cơ quan có thẩm quyền xem xét để thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài.
Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư như sau:
1. Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư - theo mẫu I-3 của Quyết định 1088/2006/QÐ-BKH
2. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm.
3 Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện kinh doanh về: quốc tịch pháp nhân, hình thức đầu tư, hoạt động kinh doanh, phạm vi hoạt động...
4. Dự thảo Ðiều lệ Công ty TNHH 1 thành viên (được người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo uỷ quyền ký từng trang);
5. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của các thành viên sáng lập:

· Với thành viên sáng lập là pháp nhân: Bản sao hợp lệ có hợp pháp hóa lãnh sự (không quá 3 tháng trước ngày nộp hồ sơ) của một trong các loại giấy tờ: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận Ðăng ký kinh doanh hoặc Giấy tờ tương đương khác, Ðiều lệ (đối với pháp nhân trong nước)

· Ðối với thành viên sáng lập là cá nhân: Bản sao hợp lệ có hợp pháp hóa lãnh sự (bản sao có công chứng không quá 3 tháng trước ngày nộp hồ sơ) của một trong các giấy tờ: Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp còn hiệu lực.

6. Văn bản uỷ quyền của Chủ sở hữu cho người được uỷ quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức và Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng) một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền
Số lượng hồ sơ nộp: 03 bộ hồ sơ ( 01 bộ chính) bằng tiếng Việt hoặc tiếng Việt và tiếng nước ngoài thông dụng) được đóng thành quyển
Luật Doanh nghiệp 2005 không quy định quốc tịch của người quản lý doanh nghiệp và các thành viên trong ban lãnh đạo công ty. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH do chủ sở hữu công ty quy định và được thể hiện trong Ðiều lệ Công ty nhưng phải phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác liên quan.
Ngày gửi: 05/03/2009 - 14:46
Theo phân loại chính thức của WTO, không có phân ngành dịch vụ có tên gọi như trên và pháp luật hiện hành không có quy định nào hạn chế đối với ngành nghề này. Do đó, bạn có thể nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư đến cơ quan có thẩm quyền xem xét để thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài.
Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư như sau:
1. Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư - theo mẫu I-3 của Quyết định 1088/2006/QÐ-BKH
2. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm.
3 Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện kinh doanh về: quốc tịch pháp nhân, hình thức đầu tư, hoạt động kinh doanh, phạm vi hoạt động...
4. Dự thảo Ðiều lệ Công ty TNHH 1 thành viên (được người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo uỷ quyền ký từng trang);
5. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của các thành viên sáng lập:

· Với thành viên sáng lập là pháp nhân: Bản sao hợp lệ có hợp pháp hóa lãnh sự (không quá 3 tháng trước ngày nộp hồ sơ) của một trong các loại giấy tờ: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận Ðăng ký kinh doanh hoặc Giấy tờ tương đương khác, Ðiều lệ (đối với pháp nhân trong nước)

· Ðối với thành viên sáng lập là cá nhân: Bản sao hợp lệ có hợp pháp hóa lãnh sự (bản sao có công chứng không quá 3 tháng trước ngày nộp hồ sơ) của một trong các giấy tờ: Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp còn hiệu lực.

6. Văn bản uỷ quyền của Chủ sở hữu cho người được uỷ quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức và Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng) một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền
Số lượng hồ sơ nộp: 03 bộ hồ sơ ( 01 bộ chính) bằng tiếng Việt hoặc tiếng Việt và tiếng nước ngoài thông dụng) được đóng thành quyển
Luật Doanh nghiệp 2005 không quy định quốc tịch của người quản lý doanh nghiệp và các thành viên trong ban lãnh đạo công ty. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH do chủ sở hữu công ty quy định và được thể hiện trong Ðiều lệ Công ty nhưng phải phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác liên quan.
HONG DUC & PARTNERS LAW FIRM TƯ VẤN LUẬT
VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH:
ĐC: (Lầu 3) 143-145 Phan Xích Long, Phường 7, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
ĐT: (08)-22446739 - (08)-35174268
Email: all@lhdfirm.com
http://www.luathongduc.com/vn/dich-vu/thanh-lap-doanh-nghiep/

Mời bạn ghé thăm: Hong Duc & Partners
Ngày gửi: 17/10/2009 - 16:54
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo