Dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế thì hạch toán như thế nào?

Cty tôi chuyên về dịch vụ vệ sinh môi trường. Bao gồm cả dịch vụ chịu thuế và dịch vụ không chịu thuế. Nếu trong tháng không có nghiệp vụ phát sinh về dịch vụ chịu thuế thì tôi hạch toán thuế VAT đầu vào tính vào chi phí sản xuất vì không được khấu trừ. Nếu trong tháng có cả dịch vụ chịu thuế và dịch vụ không chịu thuế thì tôi định khoản riêng tài khoản 133 không tính vào chi phí nữa vì được khấu trừ. Và tôi xin hỏi thêm 1 câu hỏi nữa là:Nếu dịch vụ không chịu thuế thì tôi có cần vào sổ thuế GTGT TK133 không.
Rất mong chương trình trả lời sớm cho tôi được biết vì tôi mới vào làm công ty mà tôi mới là SV ra trường.
Xin chân thành cảm ơn!
 |  Xem: 1.793  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 08/04/2009 - 11:44  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Nếu công ty bạn chỉ có hoạt động kinh doanh không chịu thuế thì bạn không cần dùng TK 133 để hạch toán thuế đầu vào mà hạch toán toàn bộ tiền hàng vào chi phí bao gồm cả thuế VAT. Trong trường hợp cty bạn có cả hoạt động kinh doanh chịu thuế và không chịu thuế, bạn cần phải dùng TK 133 để hạch tóan thuế đầu vào. Lưu ý nếu bạn không tách bạch được chi phí nào phục vụ cho mỗi họat động riêng biệt thi bạn phải tính tỷ lệ phân bổ để khấu trừ thuế đầu vào trong phần phụ lục C tờ khai thuế GTGT. Về mặt hạch toán bạn làm như sau:
- Nợ TK 3331 : Khấu trừ thuế đầu vào
Nợ TK 642 : hạch toán chi phí thuế đầu vào không được khấu trừ
Có TK 133 : Tổng số thuế đầu vào

Thân chào.
Ngày gửi: 08/04/2009 - 11:46
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(5 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
Quảng cáo