Cần mẫu xin xác nhận nhà ở liền kề để làm Sổ hồng?

Tôi đang đi làm Sổ hồng cho căn nhà của tôi nhưng đến Phòng tài nguyên môi trường thì nhân viên yêu cầu về làm đơn xin xác nhận của hộ liền kề. Tôi cũng làm đơn với nội dung xin xác nhận liền kề của các hộ bên cạnh nhưng khi nộp lại cho Phòng Tài nguyên môi trường thì nhân viên ở đây không chấp nhận với lý do không đầy đủ. Tôi có yêu cầu cung cấp thông tin cho tôi làm đơn thì nhân viên ở đây không cung cấp với lý do bận việc
Tôi muốn xin Luật sư mẫu xin xác nhận nhà ở liền kề để làm Sổ hồng
Cảm ơn
 |  Xem: 2.351  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 08/04/2009 - 15:15  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn tham khảo xem nha

http://vietbao.vn/Kinh-te/Xin-cap-so-do-khong-phai-lay-xac-nhan-dat-lien-ke/10873515/175/


http://www.laodong.com.vn/Home/kinhte/2006/9/3147.laodong
Ngày gửi: 08/04/2009 - 15:17
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo