Chi phí khi đi công tác nước ngoài??

Các chi phí khi đi công tác nước ngoài như tiền khách sạn, taxi, ăn uống đều có hóa đơn của nước ngoài cấp và chuyến công tác đó phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì về VN phải làm thêm thủ tục gì mới được đưa vào chi phí hợp lý hợp lệ? Có thông tin cho rằng đến công chứng dịch thuật sang tiếng Việt là đủ, như vậy có đúng chưa? Tks.
 |  Xem: 4.309  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 08/04/2009 - 15:54  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Điểm 5.6 Mục III Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC (22/12/2003) của Bộ Tài chính qui định: khoản công tác phí, bao gồm chi phí đi lại, tiền thuê chỗ ở, tiền lưu trú được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.
Điểm 6 Mục IV Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC qui định: các khoản chi không liên quan đến doanh thu và thu nhập chịu thuế không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
--------> Chi phí ăn uống tại nước ngoài (có hóa đơn của phía nước ngoài) được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức khống chế theo qui định tại Điểm 11 Mục III Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC.

Các loại chi phí trên chỉ được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu có chứng từ chứng minh các chi phí trên có liên quan đến doanh thu và thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp.

Trường hợp các chi phí trên không liên quan đến doanh thu và thu nhập chịu thuế thì không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo qui định tại Điểm 6 Mục IV Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC.

Những hóa đơn nước ngoài, nên được đưa đến UBND Q nơi bạn kinh doanh hoặc phòng công chứng để dịch và đóng dấu xác nhận tính chính xác của nội dung được dịch, thì mới hợp lý, vì nếu không có công chứng nhà nước thì chưa chắc CQ thuế đã chấp nhận do không đảm bảo được nội dung được dịch có chính xác không!
Ngày gửi: 08/04/2009 - 15:55
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(3 lượt cảm ơn)
(17 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo