Thanh toán qua ngân hàng?

Chúng tôi mua hàng nhập khẩu từ một công ty nước ngoài, tuy nhiên công ty này có tài khoản mở tại ngân hàng Việt Nam. Vậy chúng tôi thực hiện việc chi trả tiền hàng vào tài khoản của công ty này tại Việt Nam thì có phù hợp với luật xuất nhập khẩu Việt Nam không? Chúng tôi có gặp trở ngại gì khi làm thủ tục khai hải quan để nhập hàng không?
 |  Xem: 692  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 14/04/2009 - 09:06  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Căn cứ Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát Hải quan;

- Trường hợp Doanh nghiệp hỏi được ghi rõ tại Điểm 1, Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 59/2007/TT-BTC, theo đó “thanh toán qua ngân hàng là việc chuyển tiền từ ngân hàng của bên nhập khẩu sang ngân hàng của bên xuất khẩu để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ cho bên xuất theo các hình thức thanh toán phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của ngân hàng”.

Đề nghị doanh nghiệp thực hiện đúng theo quy định dẫn trên và liên hệ Chi cục hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn chi tiết.

Doanh nghiệp có thể tham khảo các văn bản có nội dung trên tại địa chỉ trang web của Tổng cục Hải quan: http://www.customs.gov.vn.

Cục Hải quan TP. HCM phúc đáp như trên để Quý Công ty được rõ.

Trân trọng.
Ngày gửi: 14/04/2009 - 09:07
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(31 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo