Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty?

Công ty tôi đăng ký hoạt động địa chỉ là đường Nguyễn Huệ, Q. 1 nhưng do nhu cầu phát triển của công ty nên công ty chúng tôi chuyển lên đường Trường Sơn, quận Tân Bình. Vậy cho tôi hỏi công ty chúng tôi cần làm những thủ tục nào hồ sơ chuyển địa chỉ công ty trên giấy Đăng ký HĐKD. Thời gian chờ để được chấp nhận xét chuyển là bao lâu. Mong nhận được trả lời sớm từ Sở KH&ĐT.
 |  Xem: 1.648  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 14/04/2009 - 10:15  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư gồm:

1- Đơn xin đều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Mẫu I-6 đối với trường hợp doanh nghiệp đã đăng ký lại hoặc được cấp Giấy chứng nhận đầu tư sau ngày 1/7/2006, hoặc mẫu I-16 đối với trường hợp được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 1/7/2006). Doanh nghiệp có thể tìm thấy các mẫu biểu này tại Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại trong web của Sở: http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/data/news/2006/11/714/QD1088.htm)

2- Quyết định và biên bản họp hội đồng quản trị hoặc của chủ doanh nghiệp về việc chuyển trủ sở.

3- Hồ sơ pháp lý về địa điểm.

4- Phụ lục điều chỉnh điều lệ công ty và hợp đồng liên doanh (nếu có).

5- Báo cáo tình hình thực hiện dự án.

Thời gian xem xét là 15 hoặc 30 ngày làm việc tuy thuộc vào ngành nghề là doanh nghiệp đang hoặt động.

Trân trọng.
Ngày gửi: 14/04/2009 - 10:16
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

An phúc trọn đời AIA
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo