Trường hợp cả hai vợ chồng cùng đồng ý ly hôn nhưng không thống nhất được việc nuôi con sau khi ly hôn thì giải quyết như thế nào?

Xin cho biết nếu đơn xin ly hôn chỉ có chữ ký của một trong hai vợ chồng thì Tòa án có giải quyết không? Trường hợp cả hai vợ chồng cùng đồng ý ly hôn nhưng không thống nhất được việc nuôi con sau khi ly hôn thì giải quyết như thế nào?
 |  Xem: 5.583  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 27/04/2009 - 16:26  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Điều 85 Luật Hôn nhân và Gia đình (Luật HNGĐ) quy định vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết việc ly hôn. Như vậy, pháp luật không bắt buộc cả người vợ và người chồng cùng ký vào đơn yêu cầu Tòa án xem xét, giải quyết việc ly hôn. Chỉ cần một bên có nguyện vọng ly hôn, nộp đơn yêu cầu Tòa án giải quyết việc ly hôn thì Tòa án xem xét, giải quyết. Việc ly hôn trong trường hợp này sẽ được Tòa án xác định là tranh chấp về hôn nhân và gia đình. Tuy nhiên, khi người vợ có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì chồng không có quyền yêu cầu xin ly hôn.Theo Điều 90 Luật HNGĐ, trong trường hợp vợ, chồng cùng yêu cầu ly hôn, sau khi hòa giải không thành, nếu Tòa án xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con thì công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận về tài sản và con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con. Nếu các bên không thỏa thuận được hoặc tuy có thỏa thuận nhưng không bảo đảm quyền lợi chính đáng của người vợ và con thì Tòa án quyết định việc phân chia tài sản và nuôi con sau khi ly hôn. Khi đó, vụ việc không được coi là thuận tình ly hôn nên Tòa án sẽ giải quyết việc ly hôn theo thủ tục giải quyết tranh chấp về hôn nhân và gia đình.Theo Điều 92 Luật HNGĐ, sau khi ly hôn, vợ, chồng vẫn có nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con chưa thành niên hoặc đã thành niên bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Người không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con.Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; nếu không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 9 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.
Về nguyên tắc, con dưới 3 tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp các bên không có thỏa thuận khác.
Ngày gửi: 27/04/2009 - 16:28
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(5 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo