Thẩm định, quyết định đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình?

Cho em hỏi về thẩm định, quyết định đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình?
 |  Xem: 1.012  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 11/05/2009 - 10:04  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

1. Dự án đầu tư xây dựng công trình trước khi quyết định đầu tư, phải được thẩm định theo quy định của Chính phủ.

2. Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình quan trọng quốc gia sau khi được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư. Chính phủ quy định thẩm quyền quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình còn lại.

3. Tổ chức, cá nhân thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm định của mình. Người quyết định đầu tư xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các quyết định của mình.
Ngày gửi: 11/05/2009 - 10:05
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(14 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo