Thắc mắc về xếp ngạch bậc lương?

Mình hiện là việc tại một doanh nghiệp nhà nước, bậc lương hiện tại là 1/10, hệ số 2.10. Đến tháng 05/2009 mình sẽ được nâng lên bậc 2 (tức hệ số lương sẽ là 2.41). Tháng 11 này mình nộp bằng Đại học vào thì lương của mình sẽ được tính như thế nào? Và vào tháng 5/2009 mình có được nâng lên thành bậc 2 của Đại học không?
Xin giải đáp sớm thắc mắc của mình. Cảm ơn rất nhiều.
 |  Xem: 10.449  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 24/05/2009 - 22:08  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo quy định của Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định về hệ số lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ ở các công ty nhà nước, hệ số lương của viên chức 3 năm sẽ được tăng 1 lần.
Trường hợp của bạn, bạn không nói rõ mình ở vị trí chức danh gì, đến tháng 5/2009 sẽ được tăng bậc lương lên 2.41 (tức bậc 2/10). Đến tháng 11 này bạn nộp bằng đại học, lương của bạn sẽ được tính ở bậc 1/8, chức danh Chuyên viên, kinh tế viên (hệ số 2.34).
Bạn làm việc tại công ty trước kia với chức danh không phải đại học nên khi nộp bằng đại học bạn sẽ phải quay lai bậc đầu tiên của Đại học.
Chúc bạn thành công.
Ngày gửi: 24/05/2009 - 22:09
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(11 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo