Hỏi về cách tính và nhận lương hưu?

Xin chào và xin cho tôi được hỏi một số vần đề như sau:
- Cha tôi sinh năm 1954 hiện đang làm Phó giám đốc trung tâm huấn luyện đào tạo vận động viên của Sở TDTT Đà Nẵng.
- Cha tôi vào biên chế và đóng bảo hiểm từ tháng 7 năm 1981.
- Hiện nay, trong khi đang công tác thì bị đột quị, dẫn đến tình trạng không thể nói theo suy nghĩ (có lẽ do chấn động mạnh nên ảnh hưởng thần kinh) và đã được giám định sức khoẻ, có lẽ là đầu tháng 9 này sẽ được về hưu.
Vậy tôi xin hỏi:
- Trong trường hợp này thì cách tính lương hưu và những khoản phụ cấp khác như thế nào?
- Gia đình tôi không được thông tin nào từ Sở về vấn đề này và cũng xin hỏi tôi có thể thay Cha mình giải quyết những việc liên quan về chế độ lương hưu của Cha tôi không?
 |  Xem: 5.026  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 28/05/2009 - 10:07  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo quy định tại Điều 51 của Luật Bảo hiểm thì người lao động đã đóng BHXH hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương quy định tại Điều 50 của Luật bảo hiểm xã hội khi thuộc một trong các trường hợp sau:
- Nam đủ năm mươi (50) tuổi trở lên, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi (45) trở lên.
- Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đăc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc Danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành.
Mức lương hưu hàng tháng của những người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật Bảo hiểm xã hội, nhưng cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%.
Như vậy, trường hợp người lao động sinh năm 1954 nghỉ hưu năm 2007 thì lương hưu sẽ giảm 7% (đối với nam) so với người đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định.
Ngày gửi: 28/05/2009 - 10:08
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo