Giúp mình làm bài tập về luật phá sản nha

công ty cổ phần x bị mở thủ tục phá sản . Các khoản nợ gồm :
- Nợ A 1,5 tỉ , bảo đảm bằng tài sản trị giá 2 tỉ .
- Nợ B 0.5 tỉ .
- Nợ người lao động 0,4 tỉ
- Nợ C 0,6 tỉ .
- Nợ D 2 tỉ , có bảo đảm bằng tài sản trị giá 1 tỉ .
- Nợ E 0,3 tỉ .
- Nợ F 0,1 tỉ .
Hãy thanh toán các khoản nợ trên theo quy định của luật phá sản . Biết chi phí phá sản là 0,2 tỉ , tài sản còn lại của doanh nghiệp là 5,4 tỉ kể cả tài sản bảo đảm .
 |  Xem: 16.713  |  Trả lời: 8
Ngày gửi: 21/06/2009 - 21:18  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (7)

theo quy định của pháp luật phá sản năm 2004 thì các khoản nợ được thanh toán theo trình tự sau:
A được trả 1.5 tỷ bằng tài sản bảo đảm
D được thanh toán ban đầu 1 tỷ bằng tài sản bảo đảm
chi phí phá sản : 0,2 tỷ
người lao động : 0,4 tỷ
sau đó đến C : 0.6 tỷ; F: 0.1 tỷ; E :O.3 tỷ; D được thanh toán nốt 1 tỷ
còn 1 tỷ còn lại thì thuộc về các cổ đông
Ngày gửi: 12/09/2009 - 15:06
nhu nay nhe tong tai san doanh nghiep la 5.4 ti
1) tra no co bao dam het 1.5+1=2.5 ti => tong tai san con la 2.9 ti

nhu vay van con no thang D 1 ti chuyen xuong phan no ko bao dam
2)tra no ng lao dong va phi pha san tong cong 0.6 ti vay la con 2.3 ti
3) tra no ko bao dam
tong so no ko bao dam la 2.5 ti ma tai san chi con 2.3 ti vay phai chia theo %
B: (0.5/2.5)x2.3=0.46 ti
C: tuong tu tinh dc 0.552 ti
D (1/2.5)x2.3=0.92 ti
E 0.276 ti
F 0.092 ti
Ngày gửi: 30/12/2009 - 11:23
- tai san pha san cua doanh nghiep la 5.4-3 =2.4 ti
- tra cho doanh nghiep A 1.5 ti con lai 0.5 ti cho vao tai san pha san cua doanh nghiep.
- tra no D 1 ti con 1ti con lai cua D tro thanh no k bao dam.
- tra chi phi pha san 0.2 ti
- tra no luong nguoi cong nhan 0.4 ti.
- tai san pha san cua doanh nghiep luc nay la: 2.4+0.5-0.2-0.4=2.3 ti.
- tong no khong bao dam la: 0.5+0.6+1+0.3+0.1=2.5ti lon hon tai san pha san cua doanh nghiep.
- tra no D:1ti/2.5ti nhan voi 2.3 bang 0.92 ti. vay D duoc nhan 0.92 ti.
- tra no B: 0.5 ti/2.5ti nhan voi 2.3 ti bang 0.46 ti. vay B duoc nhan 0.46 ti.
- tra no E: 0.3ti/2.5tu nhan voi 2.3ti bang 0.276 ti. vay E duoc nhan 0.276 ti
- tra no F: 0.1ti/2.5ti nhan voi 2.3 ti bang 0.092 ti. vay F duoc nhan 0.092 ti.
- vay tong so no ma doanh nghiep da tra la 0.92+0.46+0.276+0.092= 1.748.tai san cong ty con lai la 2.3-1.748=0.552 ti.
- so tai san nay con lai thuoc ve cac thanh vien cua cong ty, duoc chia theo ti le so von.
Ngày gửi: 30/12/2009 - 16:30
Trích dẫn:
Từ bài viết của cobebandiem91hp
- tai san pha san cua doanh nghiep la 5.4-3 =2.4 ti
- tra cho doanh nghiep A 1.5 ti con lai 0.5 ti cho vao tai san pha san cua doanh nghiep.
- tra no D 1 ti con 1ti con lai cua D tro thanh no k bao dam.
- tra chi phi pha san 0.2 ti
- tra no luong nguoi cong nhan 0.4 ti.
- tai san pha san cua doanh nghiep luc nay la: 2.4+0.5-0.2-0.4=2.3 ti.
- tong no khong bao dam la: 0.5+0.6+1+0.3+0.1=2.5ti lon hon tai san pha san cua doanh nghiep.
- tra no D:1ti/2.5ti nhan voi 2.3 bang 0.92 ti. vay D duoc nhan 0.92 ti.
- tra no B: 0.5 ti/2.5ti nhan voi 2.3 ti bang 0.46 ti. vay B duoc nhan 0.46 ti.
- tra no E: 0.3ti/2.5tu nhan voi 2.3ti bang 0.276 ti. vay E duoc nhan 0.276 ti
- tra no F: 0.1ti/2.5ti nhan voi 2.3 ti bang 0.092 ti. vay F duoc nhan 0.092 ti.
- vay tong so no ma doanh nghiep da tra la 0.92+0.46+0.276+0.092= 1.748.tai san cong ty con lai la 2.3-1.748=0.552 ti.
- so tai san nay con lai thuoc ve cac thanh vien cua cong ty, duoc chia theo ti le so von.

Cậu làm sai rồi!!!. Thế cậu không chia cho C à? Mà ở trên cậu đã nói rằng DN còn nợ phải trả là 2.5 tỷ > 2.3 tỷ mà Dn có vậy mà ở dưới DN vẫn còn lại. @_@
Ngày gửi: 05/01/2010 - 23:40
Trích dẫn:
Từ bài viết của alexnguyendanh
Trích dẫn:
Từ bài viết của cobebandiem91hp
- tai san pha san cua doanh nghiep la 5.4-3 =2.4 ti
- tra cho doanh nghiep A 1.5 ti con lai 0.5 ti cho vao tai san pha san cua doanh nghiep.
- tra no D 1 ti con 1ti con lai cua D tro thanh no k bao dam.
- tra chi phi pha san 0.2 ti
- tra no luong nguoi cong nhan 0.4 ti.
- tai san pha san cua doanh nghiep luc nay la: 2.4+0.5-0.2-0.4=2.3 ti.
- tong no khong bao dam la: 0.5+0.6+1+0.3+0.1=2.5ti lon hon tai san pha san cua doanh nghiep.
- tra no D:1ti/2.5ti nhan voi 2.3 bang 0.92 ti. vay D duoc nhan 0.92 ti.
- tra no B: 0.5 ti/2.5ti nhan voi 2.3 ti bang 0.46 ti. vay B duoc nhan 0.46 ti.
- tra no E: 0.3ti/2.5tu nhan voi 2.3ti bang 0.276 ti. vay E duoc nhan 0.276 ti
- tra no F: 0.1ti/2.5ti nhan voi 2.3 ti bang 0.092 ti. vay F duoc nhan 0.092 ti.
- vay tong so no ma doanh nghiep da tra la 0.92+0.46+0.276+0.092= 1.748.tai san cong ty con lai la 2.3-1.748=0.552 ti.
- so tai san nay con lai thuoc ve cac thanh vien cua cong ty, duoc chia theo ti le so von.

Cậu làm sai rồi!!!. Thế cậu không chia cho C à? Mà ở trên cậu đã nói rằng DN còn nợ phải trả là 2.5 tỷ > 2.3 tỷ mà Dn có vậy mà ở dưới DN vẫn còn lại. @_@

các bạn không  thể giải bài  tập này  được  vì nó còn thiếu rất  nhiều dữ liệu cần  thiết.

Ngày gửi: 15/09/2010 - 20:45

Theo mình thì cách giải như sau các bạn sau tham khảo nhé

Không tính thế chấp  thì ts còn lại cua cty là 2.4 tỷ

- Thế chấp 2 tỷ cho A còn dư 500tr

-Thế chấp 1 tỷ cho D còn thiếu 1 tỷ

=> Tổng số nợ còn lại của cty là 3.1 tỷ trong khj ts còn lại của công ty là 2,4 tỷ + 500tr =  2,9 tỷ

theo qđ thì cty sẽ phải thực hiện trả phí PS -> lương công nhân -> các khoản nợ k bảo đảm

2.9 tỷ - 200tr(phí PS) - 400tr(luwowg cn)=2.3 tỷ

Các khoản nợ k  đảm bảo còn lại là 2.5 tỷ > ts còn lại của cty nên các khoản nợ đó đx chia theo phần trăm như sau:

- B : 20% =460TR

- C :24% = 552TR

- D : 40%=920TR                    ( lấy số phần trăm nhân cho 2.3 tỷ )

- E : 12% = 276TR

- F : 4% = 92TR

 

Ngày gửi: 04/08/2013 - 16:40

thế bài làm của ai mới là đúng ạ? em thấy rối quá

Ngày gửi: 23/12/2013 - 10:31
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(3 lượt cảm ơn)
(24 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo