Hồ sơ tai nạn lao động gồm những giấy tờ gì?

Nhân viên công ty bị tai nạn. Hồ sơ giám định thương tật do tai nạn lao động gồm những giấy tờ gì?
 |  Xem: 4.018  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 29/06/2009 - 16:15  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Người lao động bị tai nạn trong các trường hợp được xác định là tai nạn lao động, hoặc người bị tai nạn lao động hưởng trợ cấp 1 lần (bao gồm người đang làm việc; người đã nghỉ việc) và người bị tai nạn lao động hưởng trợ cấp hàng tháng khi vết thương cũ tái phát, hồ sơ giám định lần đầu gồm có:

- Biên bản điều tra tai nạn lao động (theo mẫu quy định tại Thông tư liên tịch số 03/1998/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐViệt Nam ngày 26/03/1998). Trường hợp bị tai nạn giao thông được coi là tai nạn lao động phải có thêm biên bản tai nạn giao thông (bản sao). Nếu nơi xảy ra tai nạn không có điều kiện lập được biên bản thì phải có giấy xác nhận của chính quyền cơ sở, tại nơi xảy ra tai nạn hoặc xác nhận của cảnh sát giao thông.

- Giấy chứng nhận bị tổn thương do tai nạn lao động do bệnh viện đã cấp cứu điều trị vết thương cấp (giám đốc hoặc phó giám đốc bệnh viện ký tên đóng dấu) theo quy định của Bộ Y tế.

- Giấy ra viện.
Ngày gửi: 29/06/2009 - 16:16
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(3 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(22 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(3 lượt cảm ơn)
Quảng cáo