Sếp giữ lại 50% lương là đúng hay sai?

Xin các bạn tư vấn. Tôi đang là nhân viên thử việc cho công ty tại TP HCM, thỏa thuận mức lương thử việc là 2,5 triệu đồng một tháng, thời gian 2 tháng. Nhưng trong hợp đồng thử việc lại có thêm khoản "lương chỉ được thanh toán 50%, sẽ thanh toán một lần khi ký hợp đồng
Tôi xin hỏi, việc công ty giữ 50% lương là đúng hay sai? Mong nhận được tư vấn của các bạn.
 |  Xem: 822  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 03/11/2009 - 17:16  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Theo quy định tại Điều 32 Bộ luật Lao động: “Người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận về việc làm thử, thời gian thử việc, về quyền, nghĩa vụ của hai bên.

Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc ít nhất phải bằng 70% mức lương cấp bậc của công việc đó.

Thời gian thử việc không được quá 60 ngày đối với lao động chuyên môn kỹ thuật cao và không được quá 30 ngày đối với lao động khác.

Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ thỏa thuận làm thử mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thỏa thuận.

Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải nhận người lao động vào làm việc chính thức như đã thỏa thuận”.
Ngày gửi: 03/11/2009 - 17:18
Theo Điều 32 Luật Lao động thì thời gian thử việc tối đa là không quá 60 ngày đối với công việc cần trình độ từ cao đẳng trở lên. Lương trong thời gian thử việc tồi thiểu bằng 70% mức lương của công việc đó.

Theo mình biết thì pháp luật không cho phép người sử dụng lao động giữ lương của người lao động, trừ trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ với người sử dụng lao động.

Hộ đồng lao động của bạn có điều khoản đó là đã vi phạm PLLĐ, bạn cần gặp sếp của bạn để phản ánh.
Ngày gửi: 03/11/2009 - 17:21
theo quy định thì như vậy là sai rồi.

Mời bạn ghé thăm: Công Ty CP Thế Giới Bếp
Ngày gửi: 03/11/2009 - 17:35
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(14 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
Quảng cáo