Mình đang cần tài liệu môn luật kinh tế ( nhận định đúng sai, giải thích )

mình sưu tầm được vài câu, mong bạn nào giúp mình giải đáp . Thanks!!
Câu 1: Các khẳng định sau là ĐÚNG hay SAI? Giải thích?

a. Vốn pháp định trong doanh nghiệp là vốn doanh nghiệp phải có để thành lập, nó ko được thấp hơn vốn điều lệ.
b. Doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước là Doanh nghiệp Nhà nước.
c. Doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản là DN luôn rơi vào tình trạng Tổng tài sản nợ lớn hơn Tổng tài sản có.
d. Chủ thể hợp đồng thương mại là người ký kết hợp đồng thương mại.
e. Thủ tục tố tụng trọng tài là thủ tục tố tụng tư pháp.
f. Trong mọi trường hợp khi có đơn kiện về tranh chấp thương mại tới tòa án thì tòa án phải thụ lý đơn để giải quyết.
g. Do chỉ có 1 thành viên duy nhất, công ty TNHH 1 thành viên ko có tư cách pháp nhân.
--------------------------------------------
a) Tổ chức , cá nhân công dân VN có thể góp vốn, mua cổ phần ở các doanh nghiệp có phần vốn của nhà đầu tư nước ngoài tại VN.
b) Khi bán DN tư nhân, chủ doanh nghiệp phải chấm dứt tất cả các hợp đồng mà DN đang thực hiện.
c) Thành viên ban kiểm soát của Cty cổ phần phải là cổ đông của Cty đó.
d) Thành viên góp vốn của cty hợp danh không thể bị khai trừ ra khỏi cty.
------------------------------------------
a) Chỉ có công ty cổ phần mới được phát hành cổ phiếu để huy động vốn?
b) Doanh nghiệp tư nhân có thể tăng hoặc giảm vốn đầu tư?
c) Tất cả các hộ kinh doanh phải đặt và đăng ký tên riêng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền?
d) Thành viên góp vốn không được tham dự và biểu quyết trong cuộc họp hội đồng thành viên công ty hợp danh?
----------------------------------------
a. Hộ kinh doanh chỉ được kinh doanh tại một địa điểm
b. Trong cty HD, giám đốc có thể được thuê để điều hành công việc hằng ngày của cty.
c. HTX là tổ chức kinh tế - xã hội do cá nhân, HGD, pháp nhân có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của luật HTX.
d. Cổ phần là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn của tổ chức phát hành.
----------------------------------------
a. cổ đông biểu quyết phản đối quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa chỉ trụ sở giao dịch của cty có quyền yêu cầu cty mua lại CP của mình.
b. Tổng cty NN là tổ chức kinh tế do NN quyết định đầu tư và thành lập.
c. Mọi HTX phải lập quỹ phúc lợi để chăm lo cho đời sống vật chất của xã viên.
d. HTX có 300 xã viên có quyền tổ chức Đại hội Đại biểu xã viên với số đại biểu tham dự đại hội không thấp hơn 90 xã viên.
---------------------------------------
1. Chủ sở hữu doanh nghiệp 1 chủ phải chịu trách nhiệm vô hạn về các khoản nợ của doanh nghiệp.
2. Một người có thể là thành viên hội đồng quản trị của nhiều công ty cổ phần.
3. Trọng tài thương mại là tổ chức phi chính phủ có tư cách pháp nhân.
4. Cổ phần của công ty cổ phần được tự do chuyển nhượng trong mọi trường hợp.
 |  Xem: 13.836  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 14/01/2010 - 23:02  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Tài liệu thì bạn có thể tham khảo tại đây http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/tai-lieu-on-thi-mon-luat-kinh-te.4854.html còn trả lời cụ thể thì mình xin phép không giúp được bạn ạ.
Ngày gửi: 16/01/2010 - 17:37
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo
Cucre_hn