Nuôi con dưới 12 tháng tuổi, được nghỉ bao lâu trong giờ làm việc?

Theo quy định mới của Luật Lao động, khi nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì mẹ được nghỉ mỗi ngày bao nhiêu phút trong thời gian làm việc mà vẫn hưởng đủ lương?
 |  Xem: 2.561  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 27/09/2008 - 15:11  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo quy định tại khoản 3 Ðiều 115 Bộ luật Lao động năm 1994 đã được sửa đổi bổ sung, người lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc mà vẫn hưởng đủ lương.
Ngày gửi: 27/09/2008 - 15:13
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
Quảng cáo