Tôi có nguyện vọng đi làm trước khi hết hạn nghỉ sinh con nhưng không được trả lương Tại sao?

Tôi đang trong thời gian nghỉ thai sản thì nhận được thông báo của trưởng bộ phận là do thay đổi cơ cấu công ty nên vị trí của tôi sẽ không còn nữa, vì vậy công việc của tôi tại bộ phận sẽ chấm dứt ngay sau khi kết thúc thời gian nghỉ chế độ. Bộ phận nhân sự sẽ hỗ trợ tìm việc thích hợp ở bộ phận khác để thuyên chuyển, tuy nhiên nếu không tìm được vị trí phù hợp thì sẽ kết thúc hợp đồng lao động (HĐLĐ) với tôi.

Tôi có đề đạt lên công ty nguyện vọng đi làm sớm trước khi hết hạn nghỉ chế độ thai sản nhưng bộ phận nhân sự trả lời là công ty không có nhu cầu và cho dù tôi có đi làm sớm thì công ty cũng không trả lương. Công ty tôi làm như vậy là đúng hay sai? Liệu công ty có thể đơn phương chấm dứt HĐLĐ với tôi không? (HĐLĐ tôi ký với công ty là HĐLĐ thời hạn 1 năm, sẽ kết thúc ngay sau thời gian nghỉ chế độ của tôi).
 |  Xem: 2.402  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 27/09/2008 - 15:15  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật lao động: “Người sử dụng lao động (NSDLĐ) không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt HĐLĐ đối với người lao động (NLĐ) nữ vì lý do kết hôn, có thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động.

Trong thời gian có thai, nghỉ thai sản, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, NLĐ nữ được tạm hoãn việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ, kéo dài thời hiệu xem xét xử lý kỷ luật lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động”.

Ngoài ra, Điều 114 Bộ luật lao động cũng quy định:

“1. NLĐ nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con, cộng lại từ bốn đến sáu tháng do Chính phủ quy định, tùy theo điều kiện lao động, tính chất công việc nặng nhọc, độc hại và nơi xa xôi hẻo lánh. Nếu sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 30 ngày. Quyền lợi của NLĐ nữ trong thời gian nghỉ thai sản được quy định tại Điều 141 và Điều 144 của Bộ luật này.

2. Hết thời gian nghỉ thai sản quy định tại khoản 1 Điều này, nếu có nhu cầu, NLĐ nữ có thể nghỉ thêm một thời gian không hưởng lương theo thỏa thuận với NSDLĐ. NLĐ nữ có thể đi làm việc trước khi hết thời gian nghỉ thai sản, nếu đã nghỉ ít nhất được hai tháng sau khi sinh và có giấy của thầy thuốc chứng nhận việc trở lại làm việc sớm không có hại cho sức khỏe và phải báo cho NSDLĐ biết trước. Trong trường hợp này, NLĐ nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản ngoài tiền lương của những ngày làm việc”.

Nếu NSDLĐ không bố trí công việc cho lao động nữ sau thời gian nghỉ thai sản là đã vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật lao động nêu trên.

Bên cạnh đó, Điều 41 Bộ luật lao động quy định:

“1. Trong trường hợp NSDLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật thì phải nhận NLĐ trở lại làm công việc theo hợp đồng đã ký và phải bồi thường một khoản tiền tương ứng với tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) trong những ngày NLĐ không được làm việc cộng với ít nhất hai tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có).

Trong trường hợp NLĐ không muốn trở lại làm việc, thì ngoài khoản tiền được bồi thường quy định tại đoạn 1 khoản này, NLĐ còn được trợ cấp theo quy định tại Điều 42 của Bộ luật này.

Trong trường hợp NSDLĐ không muốn nhận NLĐ trở lại làm việc và NLĐ đồng ý thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại đoạn 1 khoản này và trợ cấp quy định tại Điều 42 của Bộ luật này, hai bên thỏa thuận về khoản tiền bồi thường thêm cho NLĐ để chấm dứt HĐLĐ”.

Khoản 1 Điều 42 Bộ luật lao động quy định: “Khi chấm dứt HĐLĐ đối với NLĐ đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức từ đủ 12 tháng trở lên, NSDLĐ có trách nhiệm trợ cấp thôi việc, cứ mỗi năm làm việc là nửa tháng lương, cộng với phụ cấp lương, nếu có”.

Như vậy, để đòi lại quyền lợi của mình, trong trường hợp NSDLĐ không chịu bố trí việc làm cho lao động nữ sau thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ có thể khởi kiện ra Tòa án nơi doanh nghiệp đóng trụ sở yêu cầu Tòa án buộc NSDLĐ nhận trở lại làm việc và bồi thường theo quy định của luật lao động.
Ngày gửi: 27/09/2008 - 15:17
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo