Chúng tôi muốn thành lập công ty cổ phần, vậy hồ sơ đăng ký kinh doanh gồm những giấy tờ gì?

Chúng tôi muốn thành lập công ty cổ phần, vậy hồ sơ đăng ký kinh doanh gồm những giấy tờ gì?
 |  Xem: 5.922  |  Trả lời: 10
Ngày gửi: 12/11/2008 - 21:55  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (10)

Điều 19 Luật Doanh nghiệp năm 2005 quy định như sau: Hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần gồm những giấy tờ như sau:
- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.
Nội dung giấy đề nghị đăng ký kinh doanh bao gồm các nội dung như sau: Tên doanh nghiệp; Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; số điện thoại, số fax, địa chỉ giao dịch thư điện tử (nếu có); Ngành, nghề kinh doanh; Vốn điều lệ đối với công ty; Số cổ phần của cổ đông sáng lập, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại đối với công ty cổ phần; Họ, tên, chữ ký, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần.
- Dự thảo Điều lệ công ty.
Nội dung Điều lệ công ty bao gồm những nội dung như sau: Tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện; Ngành, nghề kinh doanh; Vốn điều lệ; cách thức tăng và giảm vốn điều lệ; Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; Số cổ phần của cổ đông sáng lập, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại đối với công ty cổ phần; Quyền và nghĩa vụ của cổ đông đối với công ty cổ phần; Cơ cấu tổ chức quản lý; Người đại diện theo pháp luật đối với công ty cổ phần; Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ; Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên; Những trường hợp thành viên có thể yêu cầu công ty mua lại cổ phần đối với công ty cổ phần; Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh; Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty; Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; Các nội dung khác do thành viên, cổ đông thoả thuận nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
- Danh sách cổ đông sáng lập và các giấy tờ kèm theo sau đây: Đối với cổ đông là cá nhân: bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Đối với cổ đông là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản uỷ quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền.
Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.
Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần được lập theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh quy định và phải có các nội dung chủ yếu sau đây: Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, địa chỉ thường trú và các đặc điểm cơ bản khác của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. Số lượng cổ phần, loại cổ phần, loại tài sản, số lượng tài sản, giá trị của từng loại tài sản góp vốn cổ phần của từng cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông sáng lập hoặc của đại diện theo uỷ quyền của họ đối với công ty cổ phần.
- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
- Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
Ngày gửi: 12/11/2008 - 21:56
Thế bạn muốn xây dựng công ty vế cái gí thế ?
Ngày gửi: 04/11/2009 - 00:42
Nhằm trợ giúp cho quý doanh nghiệp phát triển thương hiệu của mình và yên tâm phát triển sản xuất, chúng tôi xin giới thiệu đến quý doanh nghiệp dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu trọn gói như sau:

1. Giấy phép đăng ký kinh doanh
2. Dịch vụ kế toán ( thuê kế toán trưởng, báo cáo thuế, gỡ rối thuế, đăng ký bảo hiểm lao động…)
3.Đăng ký mã số, mã vạch
4. Bản quyền tác giả
5. Đăng ký công bố tiêu chuẩn
6. Nhãn hiệu hàng hóa độc quyền + Logo
7. Thẩm định giá
8.Hỗ trợ vay vốn ngân hàng
Chúng tôi đảm bảo quý doanh nghiệp sẽ nhận được dịch vụ đăng ký có thời gian ngắn nhất với thủ tục đơn giản nhất và được thực hiện bởi đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, nhiệt tình.

Quý Doanh nghiệp chỉ cần điền vào Giấy Ủy Quyền đính kèm và gửi cho chúng tôi 01 mẫu nhãn hiệu cần đăng ký, 01 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (photo, bản thuyết minh nhãn hiệu (nếu có)).
Hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn.
NGUYỄN QUANG TUẤN
Phòng kinh doanh
Điện thoại: 08.35066257 (tuấn phòng KD)
Di động : 09777.88.146 (tuấn)
Email :thaonguyenxanh_kinhdoanh2@yahoo.com
Ngày gửi: 18/11/2009 - 10:07
Hiện nay có rất nhiều công ty làm dịch vụ thành lập Cty chọn gói. Chính vì vậy mà bạn chỉ cần liên hệ với những đơn vị đó để kí hợp đồng. VD: Cty luật An việt và một số những công ty khác nữa.
Ngày gửi: 13/01/2010 - 07:16

2. Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty cổ phần:

  •      Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;
  •      Dự thảo điều lệ;
  •      Danh sách cổ đông sáng lập;
  •      Giấy ủy quyền;
  •      Các giấy tờ kèm theo: (i) Đối với cổ đông là cá nhân: bản sao chứng thực Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; (ii) Đối với cổ đông là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức, bản sao điều lệ công ty, biên bản, quyết định về việc góp vốn thành lập công ty; Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền; (iii) Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định; (iv) Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.  

  3. Đại diện cho khách hàng làm thủ tục thành lập công ty cổ phần tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư, Sở công an, Cục thuế).  

  4. Tư vấn, hỗ trợ khách hàng sau thành lập:  

   -           Tư vấn lập hồ sơ doanh nghiệp;

   -           Tư vấn quản trị doanh nghiệp;

   -           Tư vấn thủ tục mua hoá đơn, kế toán thuế;

   -           Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí trong các lĩnh vực liên quan.


   Quý khách hàng có nhu cầu xin vui lòng liên hệ:

   http://dichvuluatsu.vn 

   http://vanphongluatsuhanoi.com

   Hotline: 0936.129.229/ 0917.707.288/ 0914.66.8685

   E-Mail: luatvietphu@gmail.com

   Ngày gửi: 04/12/2012 - 08:40

   Chào bạn,

   Hồ sơ thành lập Công ty cổ phần cơ bản bạn cần đáp ứng:

   • Biên bản về việc họp các sáng lập viên trước khi thành lập Công ty cổ phần;

   • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh thành lập công ty cổ phần;

   • Tư vấn nội dung và soạn thảo Điều lệ Công ty;

   • Soạn thảo danh sách cổ đông;

   • Giấy ủy quyền thành lập công ty cổ phần;

   • Các giấy tờ khác có liên quan...

   Nếu có khó khăn gì bạn hãy liên hệ với luật Quang Minh để được trợ giúp nhé

   Ngày gửi: 09/12/2012 - 23:45

   Thủ tục thành lập công ty cổ phần

   Thủ tục thành lập công ty cổ phần được thực hiện tại sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở:

   Hồ sơ Đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần bao gồm:

   a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

   1. Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp.

   2. Dự thảo Điều lệ Công ty;

   3. Danh sách cổ đông sáng lập;

   4. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực:

   - Giấy CMND còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân;

   - Giấy CN ĐKKD/Giấy CN ĐKDN đối với tổ chức (trừ trường hợp tổ chức là Bộ/UBND tỉnh, thành phố) và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức ;

   5. Các giấy tờ khác nếu có đăng ký kinh doanh ngành nghề có điều kiện:

   - Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định).

   - Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc/Tổng giám đốc và/hoặc các cá nhân khác tương ứng theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

   6. Giấy uỷ quyền của người đi nộp hồ sơ trong trường hợp người nộp hồ sơ không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đăng ký.

   b) Số lượng hồ sơ:   01  (bộ)

    

   Thông tin chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Chúng tôi để được tư vấn trực tiếp:

   Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

   Trân trọng./.

    _______________________

   Đinh Thị Hạ

   Mail: lienhe@sunlaw.com.vn

    

   CÔNG TY TƯ VẤN LUẬT SUNLAW (SUNLAW FIRM)

   Địa chỉ văn phòng giao dịch   :   Số 120 A4, ngõ 129, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội
   Email      :   contact@sunlaw.com.vn            Tel: 043-9916057             

   Fax: 0435510350      
   Website   :   http://www.sunlaw.com.vn         http://www.lawdata.vn

   TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN (24h/7): 1900 6816

    

   Ngày gửi: 11/12/2012 - 10:38
   Thủ tục thành lập công ty cổ phần Print document Send this content to your friend

   Theo quy định của Pháp Luật việt Nam thì có thể hiểu như sau: Công ty Cổ Phần là một chủ thể, là một loại hình doanh nghiệp được cá nhân, tổ chức thành lập ra nhằm mục đích chính là kinh doanh, sinh ra lợi nhuận

   -    Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.

   -   Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa.

   -   Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

   I. Trình tự thủ tục thành lập công ty cổ phần

   1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ theo quy định tại Nghị định này tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

   2. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh phải trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

   3. Phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và nhập đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

   Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

   Trường hợp đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho cá nhân, tổ chức đã đăng ký doanh nghiệp thời điểm trả kết quả đăng ký doanh nghiệp hoặc các nội dung cần bổ sung, sửa đổi (nếu có).

   Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

   II. Hồ sơ thành lập công ty cổ phần.

   1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh

   2. Dự thảo điều lệ công ty được tất cả các cổ đông sáng lập ( hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức ) và người đại diện theo pháp luật ký từng trang.

   3. Danh sách cổ đông sáng lập và các giấy tờ kèm theo sau đây:

   a) Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của tất cả cổ đông sáng lập, người đại diện theo pháp luật:
   - Đối với công dân Việt Nam ở trong nước: Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực .
   - Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, các giấy tờ xác nhận nguồn gốc Việt Nam theo quy định.
   - Đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, Thẻ thường trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

   b) Nếu cổ đông sáng lập là tổ chức:

   - Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác.

   - Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực

   *  Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có vốn pháp định, thì kèm theo hồ sơ đăng ký kinh doanh phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

   *  Đối với doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng Giám đốc) và cá nhân khác ( kèm CMND) giữ chức danh quản lý do điều lệ công ty quy định.

    

   DỊCH VỤ CENLIGHT

   Những công việc cụ thể và cần thiết nhất cho việc thành lập công ty cổ phần cần phải làm để đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý theo quy định của pháp luật và đáp ứng hồ sơ khi có cơ quan có thẩm quyền kiểm tra. Cenlight  sẽ tư vấn và giúp Quý Khách Hàng thực hiện những vấn đề đó. Với chi phí hợp lý, tận tâm và chu đáo trong việc chăm sóc khách hàng nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

   Những công việc cụ thể CENLIGHT sẽ thực hiện:

   I. Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp

   Tùy thuộc vào chủ thể thành lập công ty, là một cá nhân duy nhất, là một tổ chức hay gồm nhiều thành viên khác nhau cùng hợp tác mở công ty. Chúng tôi sẽ tư vấn về việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp để phù hợp với lợi ích, quyền và nghĩa vụ cụ thể về vốn, quyền hạn, giới hạn trách nhiệm của từng cá nhân hay thành viên bỏ vốn ra thành lập công ty

   II. Soạn hồ sơ để nộp để nộp Sở Kế Hoạch Đầu Tư và lưu ở công ty.

   1.  Soạn điều lệ công ty:

   Điều lệ công ty là bản cam kết của tất cả cổ đông trong công ty về thành lập và hoạt động công ty. Điều lệ công ty phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

   - Tên, địa chỉ trụ sở chính

   - Mục tiêu và ngành, nghề kinh doanh;

   - Vốn điều lệ;

   - Họ tên, địa chỉ của cổ đông đối với công ty cổ phần

   - Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi cổ đông đối với công cổ phần

   - Quyền và nghĩa vụ của cổ đông đối với công ty cổ phần

   - Cơ cấu tổ chức quản lý;

   - Người đại diện theo luật pháp đối với công ty cổ phần

   - Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

   - Những trường hợp cổ đông có thể yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty cổ phần

   - Các loại quỹ và mức giới hạn từng loại quỹ lập tại công ty; nguyên tắc phân chia lợi nhuận, trả cổ tức, chịu lỗ trong kinh doanh;

   - Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;

   - Thể thức, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

   - Chữ ký của tất cả cổ đông đối với công ty cổ phần

   Các nội dung khác của Điều lệ công ty do cổ đông thỏa thuận nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

   2. Đơn đề nghị thành lập công ty.

   3. Danh sách cổ đông góp vốn thành lập công ty

   4. Soạn các hồ sơ và tài liệu khác tùy thuộc vào nghành nghề đăng ký kinh doanh

    

   III. Soạn hồ sơ sau khi thành lập công ty

   1  Soạn bộ hồ sơ khai thuế ban đầu:

   Đây là quy định bắt luật theo luật định sau khi công ty đã được thành lập.

   - Tờ thông báo của cục thuế

   - Mẫu tờ khai thuế môn bài

   - Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

   - Quyết định bổ nhiệm giám đốc

   - Quyết định bổ nhiệm kế toán, kế toán trưởng

   - Đăng ký khấu hao tài sản cố định

   - Tờ khai thực hiện hình thức kế toán

   2. Soạn hồ sơ nội bộ công ty:

   Lưu tại công ty để cơ quan nhà nước kiểm tra. Đây là vấn đề mà doanh nghiệp thường thiếu để trình cho cơ quan có thẩm quyền và gặp rắc rối rất nhiều. Hồ sơ gồm:

   - Thông báo góp vốn, xác nhận phần vốn góp

   - Sổ thành viên

   - Biên bản họp của hội đồng cổ đông

   - Quyết định bổ nhiệm giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị

   - Quyết định bổ nhiệm kế toán, kế toán trưởng…

   3. Tư vấn và đăng ký thuế ban đầu:

   - Tư vấn các việc cần làm sau khi thành lập doanh nghiệp;

   - Thực hiện thủ tục đăng ký thuế ban đầu.

   Vui lòng liên hệ để được tư vấn và hỗ trợ:

   Công ty TNHH Tư Vấn Hợp Tác Đầu Tư Cenlight

   Điện thoại số: (08) 38132622 ; 0919 59 59 66 Phòng Tư Vấn

                                                  WEBSITE : Cenlight.com.vn

   Ngày gửi: 14/01/2013 - 09:47

   Theo quy định tại Điều 20 Nghị định 43/2010/NĐ-CP về thành lập doanh nghiệp thì bạn cần phải chuẩn bị những loại giấy tờ sau:

   • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
   • Dự thảo Điều lệ công ty. Dự thảo điều lệ công ty phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập. Các thành viên, cổ đông sáng lập phải cùng nhau chịu trách nhiệm về sự phù hợp pháp luật của điều lệ công ty;
   • Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định. Kèm theo danh sách cổ đông sáng lập phải có:
    • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Chứng minh nhân dân, hộ chiếu…) đối với trường hợp thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là cá nhân;
    • Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là pháp nhân.
   • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;
   • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
   Ngày gửi: 25/09/2013 - 15:32

   Cty Trường Thịnh

   Chuyên tư vấn, hỗ trợ thành lập doanh nghiệp, công ty, chi nhánh

   Thay đổi nội dung ĐKKD

   Thay đổi trụ sở

   Đặc biệt: Xin giấy phép các ngành khó

   GIÁ 350.000

   LH : CTY TRƯỜNG THỊNH

   Số 73 (65 cũ) Nguyễn Văn Lượng, P.17, Q. Gò Vấp

   ĐT:  09.789.5.20.20 A.Hùng

   Đến tận nơi nhận hồ sơ

   Ngày gửi: 06/11/2013 - 11:49
   Trả lời

   Đang được quan tâm nhất

   Những thành viên tích cực trong tháng
   (1 lượt cảm ơn)
   (1 lượt cảm ơn)
   (15 lượt cảm ơn)
   (1 lượt cảm ơn)
   (1 lượt cảm ơn)
   (1 lượt cảm ơn)
   Quảng cáo
   Cucre_hn