Doanh nghiệp là gì?

Doanh nghiệp là gì? Theo quy định của pháp luật có bao nhiêu hình thức tổ chức kinh doanh?
 |  Xem: 6.871  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 12/11/2008 - 22:04  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

- Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.
- Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành, có những loại hình tổ chức kinh doanh sau: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế (sau đây gọi chung là doanh nghiệp); nhóm công ty. (Điều 4 Luật doanh nghiệp 2005).
Ngày gửi: 12/11/2008 - 22:05
Trả lời
Những câu hỏi liên quan khác

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
Quảng cáo