Quy trình giám định y khoa để thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động?

Những đối tượng nào thuộc diện lập hồ sơ và quy trình giám định y khoa để thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động?
 |  Xem: 5.353  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 13/11/2008 - 21:06  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo Phần I Thông tư số 18/2000/TT-BYT ngày 17/10/2000 của Bộ Y tế hướng dẫn về hồ sơ và quy trình giám định y khoa cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội: các đối tượng được lập hồ sơ và quy trình giám định y khoa để thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động gồm:
- Các đối tượng theo quy định tại Điều 3 Điều lệ bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/01/1995; Điều 3 Điều lệ Bảo hiểm xã hội đối với quân nhân và công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 45/CP ngày 15/7/1995 của Chính phủ
- Người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo quy định tại Nghị định số 152/1999/NĐ-CP ngày 20/9/1999, sau khi đã hết thời hạn làm việc ở nước ngoài trở về nước.
- Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội theo Quyết định số 49/1998/QĐ-TTg, ngày 28/02/1998 của Thủ tướng Chính phủ đối với vận động viên, huấn luyện viên.
- Người bị tai nạn lao động, bị mắc bệnh nghề nghiệp chưa được giám định hoặc đã hưởng trợ cấp 1 lần, hay trợ cấp hàng tháng khi tái phát.
- Người nghỉ việc, chờ đủ tuổi đời để hưởng lương hưu hàng tháng, khi bị suy giảm khả năng lao động.
- Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng có nhu cầu đi giám định lại khả năng lao động.
Ngày gửi: 13/11/2008 - 21:06
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(31 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo