Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh A có được tiếp tục làm việc tại công ty V hay không?

Trong thời gian đang làm việc tại công ty thép V, anh Nguyễn Văn A có giấy gọi nhập ngũ. Nếu anh A nhập ngũ để thực hiện nghĩa vụ quân sự thì việc thực hiện hợp đồng lao động của anh sẽ được giải quyết thế nào? Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh A có được tiếp tục làm việc tại công ty V hay không?
 |  Xem: 2.298  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 13/11/2008 - 21:16  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo quy định của điểm a khoản 1 Điều 35 Bộ luật Lao động, trường hợp anh A nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự thì hợp đồng lao động của anh được tạm hoãn thực hiện.
Sau khi thực hiện nghĩa vụ quân sự, hết thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động, anh A phải có mặt tại nơi làm việc; người sử dụng lao động có trách nhiệm sắp xếp việc làm cho anh A. Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động quy định: nếu người lao động đến đơn vị để làm việc đúng thời hạn quy định mà phải nghỉ chờ việc thì người lao động được hưởng lương theo quy định tại khoản 1 Điều 62 của Bộ luật Lao động, nghĩa là vẫn được trả đủ lương.
Tuy nhiên, trong trường hợp đã quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn tạm hoãn hợp đồng lao động anh A không đến địa điểm làm việc mà không có lý do chính đáng thì bị xử lý kỷ luật sa thải theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 85 Bộ luật Lao động.
Ngày gửi: 13/11/2008 - 21:16
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo