Mẹ tôi là công chức thì có được mở công ty ko , hoặc đại diện đứng tên để mở công ty được ko?

Tôi là một công chức đang làm việc trong một cơ quan thuộc cấp bộ. Xin hỏi tôi có được đứng đại diện hoặc đứng tên để mở một công ty kinh doanh hay không?
 |  Xem: 582  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 27/12/2008 - 11:15  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005, các tổ chức, cá nhân sau đây không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:


a) Cơ quan Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản Nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;


b) Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;


c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;


d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu Nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;


đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;


e) Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị toà án cấm hành nghề kinh doanh;


g) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản.


Căn cứ theo quy định nêu trên, bạn đang là công chức, nên không được thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam.
Ngày gửi: 27/12/2008 - 11:16
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(11 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo