Tôi đã xin nghỉ việc không hưởng lương và trong thời gian này tôi gửi đơn xin thôi việc có được không?

 |  Xem: 3.521  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 02/01/2009 - 17:14  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn không nói rõ là nghỉ việc có sự đồng ý của cơ quan không, tôi nghĩ thủ tục viết đơn xin thôi việc để cơ quan bố trí bàn giao, giải quyết các tồn đọng giữa bạn và cơ quan. Còn nếu bình thường thì... cứ thế mà bỏ.
Ngày gửi: 02/01/2009 - 17:36
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo