Cho tôi hỏi về trách nhiệm của mỗi bên khi tai nạn lao động xảy ra

em trai toi di lam cho 1 chu thau tu nhan,giua 2 ben chi thoa thuan ming voi nhau,khong co hop dong lao dong.truong hop xay ra tai nan lao dong thi trach nhiem cua ca 2 ben phai giai qyuet the nao?gia dinh toi co lay duoc xac nhan tai nan cua nhung nguoi chung kien tai nan.xin hay giai thach ro giup toi?
 |  Xem: 1.045  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 07/01/2009 - 11:35  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Theo quy định tại Điều 107 Bộ Luật Lao động thì em bạn với tư cách người sử dụng lao động phải chịu toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi người lao dộng điều trị xong tai nạn lao động.

Nếu em bạn không tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động thì phải trả cho người lao động khoản tiền tương ứng với mức quy định của Luật Bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động.

Ngoài ra, nếu tai nạn xảy ra không do lỗi của người lao động thì người sử dụng lao động phải trả cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng 30 tháng lương nếu tỷ lệ mất sức lao động của người lao động từ 81% trở lên hoặc chết người .

Trong trường hợp do lỗi của người lao động thì mức trợ cấp cho người lao động bị tai nạn ít nhất cũng bằng 12 tháng tiền lương ./.
Ngày gửi: 07/01/2009 - 14:16
Theo quy định tại Điều 107 Bộ Luật Lao động và hướng dẫn tại Thông tư số 10/2003/TT- BLĐTBXH ngày 18 tháng4 năm 2003 cuả Bộ Lao động Thương binh xã hội thì:

Khi xảy ra tai nạn lao động (TNLĐ), người sử dụng lao động phải chịu toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị xong cho người bị TNLĐ.

Nếu doanh nghiệp chưa tham gia BHXH bắt buộc, hoặc chưa ký hợp đồng thì người sử dụng lao động phải trả cho NLĐ một khoản tương đương với quy định trong Điều lệ BHXH.* Mức bồi thường TNLĐ khi người lao động không có lỗi: ít nhất bằng 30 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc bị chết do TNLĐ.

- Mức trợ cấp TNLĐ khi người lao động có lỗi: ít nhất bằng 12 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc chết do TNLĐ.

- Tiền lương theo hợp đồng lao động là căn cứ tính tiền bồi thường hoặc trợ cấp, được tính bình quân của sáu tháng liền kề trước khi TNLĐ xảy ra gồm lương cấp bậc, chức vụ... Trường hợp thời gian làm việc không đủ sáu tháng thì lấy mức tiền lương của tháng liền kề hoặc tiền lương theo hình thức trả lương tại thời điểm xảy ra TNLĐ.
Ngày gửi: 07/01/2009 - 14:17
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo