Hạch toán ở đơn vị hành chính sự nghiệp có thu?

 |  Xem: 5.070  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 02/02/2009 - 15:19  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Để trả lời cho các câu hỏi trên của bạn:
1. Đối với chi vượt quá dự toán thì đơn vị phải giải trình số vượt quá dự toán và được cấp trên duyệt chi = hình thức làm Dự toán bổ sung (việc được duyệt DT bổ sung này cũng... khoai đấy). Vì kho bạc sẽ quyết toán số tiền vượt chi của bạn căn cứ vào QĐ giao dự toán BS và các chứng từ thực tế phát sinh đúng theo QĐ đó. Còn nếu bí quá thì .... chịu......
2. Các khoản thu của cơ quan HCSN: quy định cụ thể của BTC phải nộp NS và giữ lại đơn vị theo tỷ lệ quy định.
Định khoản: 111/5118 sau đó kết chuyển tăng nguồn thu: 5118/46121 và xác định số phải nộp NS: 5118/333.
3. Chi phí tiết kiệm (thông thường tiết kiệm để làm lương) thì được sd vào:
- Chi Thu nhập tăng thêm (nghĩa là tiền thưởng )
- Bổ sung vào nguồn kinh phí chi thường xuyên của cơ quan...
- Chi vào các việc hợp lý khác (hỗ trợ hoạt động Đoàn TN, hội thảo nghiệp vụ, chi hỗ trợ tiền ăn trưa cho CBCNV, tiếp khách: CHỈ ĐƯỢC TIẾP BÀ MẸ VN ANH HÙNG HOẶC NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CM thôi nhé...v.v.. )
4. Tóm lại cuối năm bạn phải quyết toán tất tần tật và đợi cấp trên duyệt là được.
Ngày gửi: 02/02/2009 - 15:26
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo